La UGT de Catalunya instem el Departament de Salut a revisar i unificar les condicions de baixa laboral del conjunt de la comunitat educativa als centres escolars davant la situació extraordinària de la Covid-19

La UGT de Catalunya denuncia que, davant l’actual situació de crisi sanitària que vivim i per fer front a les dificultats de la Covid-19 dins el marc de les escoles, les desigualtats laborals existents entre els membres del conjunt de la comunitat educativa es converteixen ara en situacions discriminatòries vers diferents col·lectius, com els vetlladors i les vetlladores, els monitors i les monitores de menjadors escolars o d’autobusos, els tècnics i les tècniques d’educació infantil (TEI) o les i els especialistes.

Totes i tots aquests professionals no es troben en la definició de “contacte estret”  (és a dir, dins del denominat Grup de Convivència Estable) que es va publicar de manera conjunta per part dels departaments d’Educació i Salut el passat 9 de setembre sota el títol “Gestió de Casos Covid-19 als Centres Educatius”. És per aquest motiu que no es té en compte aquest personal a l’hora de seguir els protocols per a la prevenció de contagis de la Covid-19. Això és així amb independència de qui contracti, bé siguin entitats privades o bé l’administració pública.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que precisament és aquest personal el que es troba més exposat al possible contagi, ja que a la pràctica, amb les mateixes mesures de seguretat que la resta de professionals (sovint amb infants que van sense mascareta i amb els quals és inevitable el contacte físic), tenen contacte tots els dies amb diferents grups de convivència estable.

Observem doncs que el risc de contagi és proporcionalment més elevat per als membres d’aquests col·lectius, que no exerceixen la tasca dins un grup únic, com els monitors i les monitores de menjador escolar o d’autobusos, que gestionen diferents grups bombolla, o el cas dels vetlladors i les vetlladores, que han d’anar a diferents aules segons els infants que tinguin assignats, exposant-se clarament al risc de contagi. En aquestes circumstàncies, i davant la possibilitat d’un confinament de grup, aquest personal no rep una baixa per confinament obligatori, ja que no es troben en un grup estable (grup bombolla), amb el perjudici que suposa aquest tracte diferenciat respecte d’altres professionals, la salut dels quals es troba més protegida.

Per aquesta raó instem el Departament de Salut que, en coordinació amb el d’Ensenyament, accioni una resposta davant la vulnerabilitat detectada sobre aquest personal (vetlladors i vetlladores , monitors i monitores de menjadors escolars, tècnics i tècniques d’educació infantil, especialistes o altres que es puguin trobar en aquesta situació) i que se’ls pugui reconèixer el dret a una baixa laboral mantenint el seu salari quan es doni un confinament obligatori en un grup amb què hi treballen. Reclamem també el dret a què se’ls practiqui una prova diagnòstica de la mateixa manera que a la resta de personal que sí es consideren contactes estrets (una PCR o altres que siguin adients).

Des de la UGT de Catalunya  pensem que en aquests casos s’han d’equiparar les condicions d’aquests col·lectius amb la resta de professionals, i reclamem el dret a la igualtat i dignitat d’aquests col·lectius i la seva important tasca en una situació de crisi excepcional com la que estem vivint.

 

 

Comments are closed.