La UGT de Catalunya no acatarà la sentència del Tribunal Constitucional que suspén la Llei d’Igualtat catalana

Tribunal_ConstitucionalInstem a crear un acord entre els agents econòmics i socials respecte les normatives d’igualtat que afecten directament el mercat de treball a Catalunya

La UGT de Catalunya considera que la retallada de la Llei d’igualtat catalana pel que fa a la igualtat de gènere a la feina suposa una invasió de les nostres competències, el Marc Català de les Relacions Laborals, i que suposa una involució pel que fa als drets de les dones treballadores.

El Tribunal Constitucional va comunicar ahir que desestimava el recurs de la Generalitat i anul·lava els articles de la norma catalana que regulen els plans d’igualtat a la feina, l’assetjament sexual i per raó de gènere, i la figura del responsable sindical d’igualtat, entre d’altres.

El Constitucional considera que es tracta d’una ingerència en la legislació laboral estatal, que ja està regulant aquests aspectes. Des de la UGT de Catalunya, però, entenem que la Llei d’igualtat catalana no contravé en cap cas el marc legal espanyol. Al contrari: el millora en molts aspectes. I, per tant, que cal fer com en el cas de la negociació col·lectiva, on molts convenis provincials o autonòmics que milloren les condicions dels treballadors i les treballadores als quals afecten són aplicats per damunt dels estatals. La Llei d’igualtat suposa un exemple similar: millora la norma existent i, per tant, les condicions laborals de les persones a què es dirigeix.

Per aquesta raó, la UGT de Catalunya crida a no acatar l’anul·lació del Constitucional i insta a crear un acord a Catalunya entre els agents econòmics i socials respecte les normatives d’igualtat que afecten directament el mercat de treball. Així mateix, demanem que es continuï treballant en la consolidació de la figura de responsable sindical d’igualtat dins de les empreses, en el cas de la UGT coneguda com a XASI (Xarxa d’agents sindicals per la igualtat).

Comments are closed.