La UGT de Catalunya no signa el Conveni Col·lectiu de la Indústria Flequera de la província de Barcelona

Es tracta d’un conveni obsolet, que no millora les condicions mínimes recollides a l’Estatut dels Treballadors pel que fa a jornada, categories professionals i permisos, i que manté salaris per sota dels 14.000 euros anuals.

La UGT FICA Catalunya no signarà el Conveni Col·lectiu de la Indústria Flequera de la Província de Barcelona per als anys 2018 i 2019, que ja han preacordat CCOO i el Gremi de Flequers de Barcelona.

Per al nostre sindicat es tracta d’un conveni obsolet, dels pocs que queden que no milloren ni evolucionen les condicions mínimes recollides a l’Estatut dels Treballadors pel que fa a jornada, categories professionals i llicències i permisos.

Pel que fa als salaris, els treballadors i les treballadores estan perdent poder adquisitiu des del 2015 (congelació salarial) i amb els increments pactats, totalment insuficients, continuarà aquesta pèrdua. A més, amb aquestes condicions, es mantindran salaris per sota dels 14.000 euros anuals, sense que patronal ni CCOO mostrin cap sensibilitat ni intenció de millorar-los, ni respectin l’acordat a l’AENC i a l’AIC. Tampoc s’inclou revisió salarial, i els increments només s’aplicarien al darrer trimestre del 2018.

Per tot això, entenem que aquest conveni, que empara uns 5.000 treballadors i treballadores d’unes 1.000 empreses a la província de Barcelona, està lluny de les millores que hauria de recollir el sector, de manera que no el signarem.

Comments are closed.