La UGT de Catalunya proposa millores per obrir la renda garantida de ciutadania a més persones

Valorem positivament la feina desenvolupada pel grup de treball reunit avui.

Avui la UGT de Catalunya ens hem reunit amb el Departament de Treball i els agents econòmics i socials amb els que formarem part de la comissió de govern de la Renda Garantida de Ciutadania, per continuar avançant en les línies generals del reglament i donar impuls a la seva tramitació.

Conscients de que hem de donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables i tenir el més aviat possible un reglament que desenvolupi la Llei de la RGC i doni instruccions i solucions sobre les diferents casuístiques que ara mateix estan portant a denegacions o suspensions cautelars, hem acordat millorar certs aspectes que permeten incorporar nous col·lectius:

  • Les famílies nombroses amb contractes a temps parcial i per sota del nivell d’ingressos
  • Les persones que han estat desnonades
  • Les víctimes de violència masclista
  • Les persones en situació d’acolliment provisional de familiars en casos derivats d’atur de llarga durada i/o amb fills a càrrec

També, en la lògica d’afavorir l’inserció laboral i que no es produexi una extinció per aconseguir un treball a temps complet temporal, especialment en els casos de contractes de molt curta durada, hem acordat que en aquests casos és produeixi una suspensió temporal i evitar que tornin a quedar-se sense ingressos i hagin d’iniciar de nou tràmits.

La UGT de Catalunya valorem positivament el treball que tots estem fent en aquest grup de treball i donarem prioritat en el desenvolupament d’aquest dret que ha d’ajudar les persones a lluitar contra la incertesa que genera no tenir uns ingressos suficients.

 

Comments are closed.