La UGT de Catalunya rebutja la nova llei de comerç aprovada per la Generalitat

 

fruteriaLa UGT de Catalunya s’oposa a l’avantprojecte de llei de comerç de Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat, que suposarà ampliar de 72 a 75 hores setmanals l’horari d’obertura comercial de dilluns a dissabte i deixar de fixar els períodes de rebaixes.

Des del nostre sindicat considerem que aquesta mesura és incongruent, ja que s’apropa més al model estatal (90 hores setmanals d’obertura i liberalització total de les rebaixes) que a la llei catalana actual (72 hores setmanals i dos períodes limitats de rebaixes a l’estiu i a l’hivern), que precisament està suspensa i impugnada pel Govern estatal davant del Tribunal Constitucional.

La liberalització de les rebaixes durant tot l’any farà desaparèixer la poca contractació que ja feien les empreses a l’estiu i a l’hivern, perquè ja no es produirà la concentració de compres durant aquests dos períodes.

A més la nova llei permetrà ampliar en tres hores l’horari setmanal, és a dir, mitja hora més al dia, fet que significarà més precarització de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del comerç, un sector fortament feminitzat i on la conciliació de vida laboral i familiar ja és prou complicada quan no impossible. Una decisió bastant incoherent amb la reforma horària que promulga el Govern de la Generalitat per facilitar la conciliació laboral i personal de la ciutadania.

Finalment, volem denunciar que la UGT de Catalunya no ha participat en cap moment en aquest proposta de llei ni se’ns ha demanat l’opinió com a agent social representatiu. Davant d’aquest fet, ja hem sol·licitat reunions amb els diferents grups parlamentaris per expressar-los la nostra opinió de cara al tràmit parlamentari de la llei.

Comments are closed.