La UGT de Catalunya rebutja rotundament la liberalització dels horaris comercials

La nova llei que vol imposar el govern central tenallarà encara més les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector del comerç.

Ahir el govern de l’Estat va donar a conèixer la nova llei de comerç que pretén implantar i que suposaria incrementar els festius mínims d’obertura de 8 a 10 dies, així como les hores màximes d’obertura setmanals, que passarien de 72 a 90 hores, i també declarar zona de gran afluència turística la ciutat de Barcelona, de manera que tindria oberts els seus comerços tots els dies festius de l’any.

La UGT de Catalunya entén que dins del model comercial català no té cabuda una nova norma comercial com la que vol imposar el govern central, ja que posaria en perill l’actual equilibri del nostre model, beneficiant les grans superfícies i perjudicant el petit comerç tradicional.

D’altra banda, la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya vol expressar la seva preocupació perquè aquestes modificacions, sense cap mena de dubte, tenallaran encara més les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector del comerç.

Per això, des del nostre sindicat manifestem un total desacord amb la nova normativa ja que, lluny d’enfortir el sector, provocarà més precarietat i inestabilitat laboral a les persones treballadores del comerç. La UGT de Catalunya té el convenciment que obrir més hores els comerços no generarà més llocs de treball, sinó que seran els mateixos empleats i empleades amb horaris totalment desregularitzats i més tortuosos, endurint les ja molt precàries condiciones laborals d’aquests treballadors i, sobretot, treballadores, que representen el 72% de les plantilles. Amb la implantació de l’anterior desregularització dels horaris a les gran superfícies comercials, el 30% de les treballadores que eren mares es van veure obligades a abandonar el seu lloc de treball, davant la impossibilitat de conciliar vida professional i familiar.

De la mateixa manera, des del nostre sindicat considerem que aquesta ampliació no potenciarà el consum, sinó que aquest es diversificarà al llarg de més hores. Entenem que si l’objectiu realment és que els ciutadans augmentin el seu consum, s’han d’aplicar polítiques que desenvolupin l’economia del nostre país, creïn ocupació i incrementin el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, de manera que augmenti la seva capacitat de consum.

La UGT de Catalunya es mostra plenament en contra de tot canvi que suposi un altre revés a les condicions laborals dels treballadors i les treballadores del sector, ja que estem totalment convençuts que aquestes modificacions augmentaran la precarietat, l’ocupació inestable amb un alt índex de temporalitat i generaran una progressiva desprofessionalització del sector. En definitiva, suposarà que els treballadors i les treballadores siguin un cop més qui assumeixin les conseqüències de la crisi en lloc dels veritables culpables.

Comments are closed.