La UGT de Catalunya reclama mesures de protecció econòmica pel col·lectiu d’empleades de la llar i de cures

La UGT de Catalunya reclama que es protegeixi a un dels col·lectius més vulnerables durant aquesta crisi provocada per la pandèmia del COVID-19: al voltant de 90.000 treballadores i treballadors de la llar i de cures.

Aquestes persones desenvolupen la seva activitat en domicilis particulars, no estan incloses en la llei de prevenció de riscos laborals, els seus contractes es poden finalitzar sense especificar causa i no tenen cobertura de prestacions per desocupació.
Tots aquests factors fan d’aquest sector un col·lectiu vulnerable tant en termes de salut, com d’extinció dels seus contractes sense poder percebre alguna prestació. És per això que és necessari que s’adoptin mesures concretes per protegir a aquestes persones de la mateixa manera que a la resta de persones treballadores.
Per una altra banda, hem de constatar que la majoria de les persones que treballen en aquest sector són dones que en moltes ocasions vénen a cobrir les necessitats d’unes famílies davant la insuficient cobertura per part de les Administracions Públiques de l’atenció de les situacions de dependència.
A més, reben salaris molt baixos i moltes treballen en situació irregular. A Catalunya, segons dades del mes de febrer, 59.773 persones estaven donades d’alta al sistema especial d’empleats de la llar, però, a partir de dades de l’Enquesta de Població Activa podem advertir que el nombre de persones que estan ocupades en activitats de la llar com a personal domèstic s’aproxima més a les 90.000 persones, o sigui que només al voltant del 70% estan donades d’alta a la Seguretat Social.
Així i tot, donades o no d’alta, no cotitzen per la contingència de desocupació i per tant, no tenen accés a aquesta prestació.
Podem concloure que la situació de major vulnerabilitat de les persones treballadores de la llar es provocada per diferents factors:
  • el seu centre de treball és un domicili particular, o sigui, l’empresari és un empleador particular
  • és una activitat exclosa de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
  • no és possible l’opció del teletreball
  • l’extinció del contracte és molt més fàcil (desistiment) i gairebé gratuït
  • no tenen accés a la prestació per desocupació
A més, el COVID-19 està creant nous escenaris que hem de contemplar amb la finalitat de no oblidar-nos d’un col·lectiu tan desprotegit:
  • que al domicili on va a treballar la família estigui aïllada, o que algun o alguns dels seus membres estigui contagiat o pertanyin a un grup de risc
  • que hi hagi llars que optin pel desistiment
  • que a conseqüència del virus COVID-19, mori la persona que cuidava
  • que la persona treballadora estigui en període d’aïllament o contagi
  • que la persona treballadora pertanyi a un grup de risc
Tots aquests escenaris poden concloure amb un desistiment per a un col·lectiu que no té rendes substitutives de les rendes del treball, sense accés a cap prestació del sistema de protecció per desocupació. I en el cas que mantinguin la relació laboral, incrementarien el risc de contagi entre la població.
La UGT de Catalunya ha denunciat repetidament que el sistema especial de les treballadores de la llar comporta una subprotecció d’aquestes persones en tant que es veuen excloses de l’accés a la prestació d’atur, a més que les seves baixes cotitzacions les empeny cap a jubilacions per sota del nivell mínim de protecció. En conseqüència, hem demanat la ratificació del Conveni 189 de l’OIT que implicaria l’equiparació d’aquestes treballadores a les treballadores del Règim general de la Seguretat Social.
Si disposéssim d’un sistema de protecció per desocupació adequat i suficient per a aquest col·lectiu, ara mateix no hauríem de reclamar mesures excepcionals per a resoldre la situació d’un col·lectiu de treballadores i treballadors que no podem deixar desprotegit.
Per tot plegat, la UGT de Catalunya insisteix a abordar immediatament mesures de protecció social per al col·lectiu de persones treballadores de  la llar.

 

Comments are closed.