La UGT de Catalunya va participar ahir al primer Fòrum de diàleg professional “Construïm la salut del futur” convocat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu que s’ha marcat aquest primer fòrum, amb participació d’entitats, agents socials i altres agents relacionats amb el sistema sanitari i el món universitari, ha estat, a través d’una presentació de la situació actual del nostre sistema sanitari, un primer acostament per arribar al diagnòstic de la situació dels professionals de la salut, i establir unes propostes de treball per a la detecció de reptes i millores a assolir en el futur.

La UGT de Catalunya vol destacar l’oportunitat de la iniciativa, recordant que ha de servir per a la millora de les condicions laborals dels professionals de la salut, i així evitar la fuga de talent a altres territoris. Ha de servir també per garantir el desenvolupament professional dels treballadors i treballadores, incloent la formació contínua, i tenir en compte la opinió dels professionals en qualsevol reforma que es vulgui endegar.

La UGT de Catalunya vol destacar que s’han de seguir treballant els temes de salut en els àmbits corresponents per anar donant resposta a les necessitats diàries. És hora de revertir les retallades, tant en les condicions laborals, com en els serveis a la ciutadania.

Les conclusions que surtin d’aquest fòrum han tenir el seu fruit en una millora de les condicions dels professionals. Considerem que el  servei a la ciutadania, que ha patit les llistes d’espera quirúrgiques, la supressió de llits i la mancança de professionals, ho necessiten.

Comments are closed.