La UGT de Catalunya valora la resolució del Parlament per la recuperació de la paga extra del 2012

GeneralitatEls sindicats celebren el compromís del nou govern per reconquerir els drets dels treballadors de la Generalitat

El Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris, per la qual:

  • Es garanteix el cobrament del que resta pendent de la paga de 2012 en els exercicis pressupostaris 2016 i 2017, i com a data màxima de percepció el 31 de març de 2018.
  • Derogar de forma gradual l’Acord de govern per eliminar l’aplicació del descompte del 5% perquè es cobri la paga integra.
  • El govern no aplicarà noves mesures per limitar el dret a percebre la paga extra del 2012.
  • Recuperar els dies de permís i de vacances per antiguitat des del 2016.
  • Obliga a la Mesa General a establir un calendari de negociació per a la recuperació de les pagues del 2013 i 2014, així còmode la resta de drets arrabassats el 2012.

La UGT de Catalunya, CCOO, i IAC valorem aquesta resolució com un pas endavant en la recuperació dels nostres drets i demanem una reunió urgent de la Mesa General per desenvolupar i concretar la seva aplicació.

D’altra banda, lamentem que el govern anterior no hagués atès les nostres demandes i demanem a l’actual govern un canvi d’actitud, en el fons i en les formes, per millorar les condicions econòmiques, laborals, professionals i socials del personal de la Generalitat i del seu sector públic.

Comments are closed.