La UGT de Catalunya valora positivament la guia de contractació pública social però demana a l’Ajuntament de Barcelona que vigili el seu compliment

img-20161024-wa0002L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat -després d’un procés de debat amb les principals organitzacions sindicals, empresarials i socials- una guia de la contractació pública social per condicionar els contractes amb empreses externes. La guia, que es va presentar ahir i serà d’obligat compliment en mig any, té per objectiu incorporar a la contractació pública criteris socials, laborals i mediambientals, el foment de les pimes i l’economia ètica i sostenible, i el respecte a la igualtat de gènere i a la conciliació.

Pel que fa als drets laborals, serà d’obligat compliment que l’empresa contractista respecti les condicions laborals i salarials del conveni col·lectiu sectorial, així com la subrogació dels treballadors i les treballadores que ja executaven la prestació. I es prioritzaran com a criteris d’adjudicació la política laboral de l’empresa en relació a la contractació indefinida dels treballadors i que l’empresa ofereixi una retribució salarial superior a l’establerta per conveni.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament que una administració tan important com l’Ajuntament de Barcelona (cada any adjudica 590 milions d’euros, una xifra que supera els 1.000 milions si es considera tot el grup municipal, amb un total de 12.830 contractes) decideixi fixar condicions a les empreses prestadores de serveis, i esperem que aquesta actuació serveixi de model per a d’altres com la Generalitat o la resta d’ajuntaments del país.

El nostre sindicat ve reivindicant des de fa molt de temps que les administracions públiques siguin un exemple de respecte dels convenis col·lectius i que el preu no pot ser l’únic factor per adjudicar un contracte públic, ja que els concursos a la baixa repercuteixen directament en la precarització de les condicions laborals i salarials. La rebaixa de drets laborals és especialment sagnant en el cas de l’externalització a través d’empreses multiserveis, que no respecten els convenis sectorials per augmentar els seus beneficis.

Tanmateix, des de la UGT de Catalunya recordem que perquè aquesta guia sigui realment útil i aconsegueixi el seus objectius, l’Ajuntament ha de ser escrupolós en la vigilància del seu compliment, no només en el moment de l’adjudicació, sinó durant el desenvolupament del contracte i mentre l’empresa ofereix els serveis corresponents. Es per això que des de la UGT de Catalunya serem molt actius en la vigilància del seu compliment i esperem que la Taula de Contractació Pública de l’Ajuntament s’activi el més aviat possible.

Comments are closed.