La UGT de Catalunya valora positivament la inclusió dels sindicats en la llei de transparència, però demana que es complementi amb la llei de participació institucional

transparenciaEl Parlament de Catalunya ha aprovat avui la proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Des de la UGT de Catalunya considerem que aquesta llei no és la solució als problemes de qualitat democràtica del país però és un gran pas. Obre el camí a solucionar algunes qüestions fonamentals que tenim damunt de la taula, com és el dèficit profund de confiança en el sistema  democràtic i el control en la definició de les polítiques públiques.

La transparència és el millor baròmetre respecte al funcionament d’un Estat democràtic de dret, augmenta l’eficiència en l’assignació de recursos i assegura que els beneficis del creixement són redistribuïts i no capturats per a les elits.

Entenem que el valor fonamental d’aquesta llei es basa en la publicitat activa, i que el Govern i els subjectes ens hi hem de comprometre, per tal que els ciutadans i ciutadanes no s’hagin de remetre al dret d’accés. D’altra banda, considerem que la Comissió de garantia del dret  d’accés a la informació pública hauria de dependre del Parlament i no del Govern.

Els sindicats som subjectes obligats a aquesta llei (d’acord amb l’article 3.4) en tot allò referent al títol II. En aquest sentit, la nostra organització ja compta amb la majoria d’aquests mecanismes a través de la pàgina web www.ugt.cat/transparencia.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament aquest fet, però creiem que no tindrà valor si no es complementa amb la llei de participació institucional.

La Constitució ens atorga l’obligació de negociar en representació de tots els ciutadans i les ciutadanes, ja que som agents socials. En aquest moment estem presents a més de 1.000 llocs de representació institucional i tenim centenars de meses negociadores de convenis oberts, de manera que traslladem els costos generals de representació a costos particulars dels nostres afiliats i afiliades. Per això, des del nostre sindicat reivindiquem que el nostre rol estigui reconegut i establert per llei, i que es determini transparentment qui som els subjectes i la feina encomanada. Aquest fet ens dotaria de més transparència i estabilitat.

Comments are closed.