La UGT de Catalunya vota en contra del projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

aula
La UGT de Catalunya aposta per un sistema educatiu inclusiu, però ens queden molts dubtes sobre el desplegament del decret i la possibilitat d’implementar-lo a tota la xarxa d’escoles davant la insuficiència de recursos i plantilla

Dilluns, en sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya, es va presentar a consulta i votació la proposta de dictamen sobre el projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Així, amb 6 abstencions i 4 vots en contra, el Consell Escolar de Catalunya ha emès un dictamen favorable al text presentat. La UGT de Catalunya ha votat en contra del dictamen.

Els membres de la UGT de Catalunya que assistim a les comissions del Consell Escolar, així com els companys i companyes que han estat estudiant, valorant i aportant esmenes al text, volem manifestar que:

  • L’elaboració del decret s’ha produït al marge de la negociació sindical, fins i tot s’ha mantingut durant molt de temps en secret i quan la UGT de Catalunya ha demanat informació ens han convocat simplement per a ensenyar-nos  una còpia del decret en paper per justificar la nostra participació.
  • El decret presenta una aposta ambiciosa i difícil d’implementar davant la situació que hem viscut els últims anys en relació a la inversió en educació d’aquest govern.
  • Es necessària una gran inversió en recursos humans i econòmics  per poder implementar aquest decret. Davant la trajectòria d’inversió ens fa molt de respecte la implantació d’un canvi de paradigma i reestructuració del sector d’aquesta aposta tan ambiciosa.
  • Resta pendent el desenvolupament del decret, propostes per desenvolupar i com serà el desplegament del mateix, com s’implantarà, com es durà a terme la reestructuració del sector, quina formació, noves figures professionals que el decret proposa (mestres d’educació especial de centres ordinaris, centres d’educació especial, professionals d’altres departaments, mapa territorial de recursos, convenis de col·laboració, regulació dels serveis educatius…).
  • La UGT de Catalunya aposta per un sistema educatiu inclusiu, però ens queden molts dubtes sobre com es durà a terme el desplegament del decret i la possibilitat d’implementar-lo a tota la xarxa d’escoles amb els recursos de què es disposa, tot tenint en compte la situació de precarietat de recursos i la insuficiència de plantilles.
  • Per tots aquests motius, tot i que s’han recollit moltes de les aportacions presentades pel nostre sindicat durant el debat en el Consell Escolar, la UGT de Catalunya hem votat no al dictamen.

 

Comments are closed.