La UGT defensa una gestió pública i de proximitat del servei ferroviari a través de la Generalitat

doc Document sobre el futur del sector ferroviari 224,00 Kb

El nostre sindicat considera que, en el futur, la Generalitat també podria gestionar una part de les infraestructures ferroviàries que ara gestiona ADIF


El debat sobre les infraestructures del transport a Catalunya ha estat de permanent actualitat en l'agenda política i socioeconòmica del país. Atès el caràcter estratègic que tenen les infraestructures per al desenvolupament de Catalunya i l'impacte de la presa de decisions, el nostre sindicat considera imprescindible generar un ampli acord social en aquest àmbit. La UGT de Catalunya ha sol·licitat al Govern de la Generalitat que defineixi la Taula d'Infraestructures de l'Acord estratègic com el millor àmbit de concertació possible per formalitzar un pacte nacional en aquesta matèria. 

En aquest context, el sindicat està celebrant un cicle de debats per analitzar la situació actual de les infraestructures a Catalunya, i aquest matí ha estat el torn de "El futur del sistema ferroviari català: infraestructures, competències, serveis i finançament", on han participat el secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal; el director general de Serveis de Rodalies i Mitjà Recorregut de RENFE Operadora, Juan Javier Pérez Sanz; el director tècnic d'IFERCAT, Jordi Julià; el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Joan Torres, i el delegat del Ministeri de Foment per coordinar les actuacions ferroviàries en l'àmbit metropolità de Barcelona, Jordi Prat, entre d'altres.

 

 • El servei ferroviari és un servei essencial i d'interès general, i en conseqüència, els poder públics han de garantir el seu bon funcionament, una àmplia cobertura en el territori tot creant una xarxa de transport intermodal, assumir la qualitat i seguretat de les instal·lacions i del material mòbil, i vetllar per unes òptimes condicions laborals dels treballadors i treballadores de les empreses ferroviàries, tant si són de caràcter públic com privat.
 • En qualsevol cas, i sigui quin sigui el model de gestió, les infraestructures ferroviàries han de mantenir-se sempre sota titularitat pública. El servei ferroviari ha de ser un servei orientat als usuaris finals. Ha de tenir un caràcter públic, amb visió de servei, amb preus moderats, actuant com element d'equilibri territorial, connectant les ciutats, apropant les persones i garantint la mobilitat a tots els ciutadans.
 • Per a la UGT de Catalunya, davant del nou model de gestió dels serveis ferroviaris, RENFE operadora ha de ser l'empresa que continuï donant el servei per a rodalies i regionals a Catalunya.
 • Per a la UGT de Catalunya, els canvis que es produiran en la gestió del sistema ferroviari català, han de revertir necessàriament en l'augment i millora substancial dels serveis de transport per ferrocarril, tant de mercaderies com de persones. D'altra forma, la demanda d'assumir les competències, perdria el seu sentit primordial.
 • El nostre sindicat considera que, en coherència amb la legislació vigent i el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya,  la Generalitat de Catalunya ha de convertir-se en l'administració gestora dels serveis ferroviaris a Catalunya,  i  contemplem que en el futur pugui assumir la gestió d'algunes de les infraestructures ara per ara gestionades per ADIF. De cara al futur, en el cas que pogués canviar l'operador de serveis ferroviaris que en aquell moment tingui assignat l'explotació dels serveis gestionats per la Generalitat, caldrà complir allò que disposa la legislació vigent en referència a la subrogació de drets i obligacions laborals i de seguretat social.
 • Creació d'un ens mixt  Generalitat – Estat – ADIF.  Dintre de les seves funcions, aquest ens haurà de redactar els plans de serveis i inversions, aplicar-los i finançar-los, i a la vegada, serà el punt de trobada per coordinar les actuacions que desenvolupin el Ministeri de Foment, l'ADIF i la Generalitat de Catalunya.
 • Participació sindical en l'ens coordinador. La definició d'estratègies, plans d'actuació, millora de la qualitat, seguretat, inversions i configuració dels serveis ferroviaris a Catalunya, requereixen també de la participació dels sindicats, entenent que els representants dels treballadors actuen també en defensa dels interessos de tota la ciutadania. Tanmateix, per les diferents situacions que es poden produir en la coordinació i actuació de les diferents empreses i administracions, en la gestió dels serveis, la participació dels treballadors en aquests acords serà imprescindible.
 • Finançament a través de convenis plurianuals Generalitat – Estat i traspàs a la Generalitat de Catalunya de la subvenció que l'Estat atorga a RENFE Operadora per la realització dels serveis de rodalies i la compensació del dèficit d'explotació.
 • Augmentar la plantilla d'ADIF i RENFE Operadora a Catalunya. La Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya va xifrar en 900 persones l'increment de personal necessari a RENFE Operadora i ADIF, per millorar tant l'atenció a l'usuari com per garantir la màxima eficiència en la gestió i el manteniment de la xarxa.
 • Acordar, definir i posar en marxa amb la participació dels treballadors, plans de seguretat en la circulació i plans en la prevenció de riscos i seguretat en el treball a RENFE Operadora, així com establir plans de formació continua per als treballadors i les treballadores de l'empresa, aportant valor a les feines desenvolupades i amb l'objectiu d'oferir un millor servei als usuaris.
 • La Generalitat de Catalunya, sent el gestor,  ha de responsabilitzar-se de les condicions en les que les empreses ofereixen els serveis ferroviaris, i en conseqüència, haurà de vetllar també per les condicions laborals de les empreses contractades, exigint una ocupació estable i de qualitat.

 

{moscomment} 

Comments are closed.