La UGT demana a Salut que rectifiqui immediatament el nou protocol que determina que els professionals sanitaris en contacte estret amb un cas positiu de Covid-19 no han de fer la quarentena

Des de l’inici de la pandèmia, la UGT ha traslladat al Departament de Salut les innumerables queixes de les i els professionals de l’àmbit sanitari respecte les condicions en què havien i han de dur a terme la seva actuació professional. Fa pocs dies adreçàvem un escrit als responsables polítics del Departament advertint-los de la situació límit en què es troben els dispositius assistencials del país, delmats per la manca de professionals, que pateixen altíssims nivells d’estrès i de tensió. Al mateix temps lamentàvem que tot allò que s’havia patit durant els mesos de març, abril i maig no havia servit perquè des del Departament i des dels centres i/o entitats assistencials es prenguessin les mesures encaminades a reforçar l’atenció primària, ni tampoc les estructures hospitalàries, i molt menys els àmbits d’atenció sociosanitària, transport sanitari i atenció a les residències.

Tot i l’esforç de les i els professionals sanitaris, des del nostre sindicat veiem amb estupor com, per pal·liar aquesta manca de professionals, no dubten a modificar el protocol d’actuació per davant els casos d’infecció per Covid amb data de 18/10/2020 amb un annex nou publicat amb data 30/10/2020 que inclou una modificació respecte el tractament dels contactes estrets entre professionals sanitaris diferenciada del criteri que se segueix amb la resta de la població de Catalunya, i que només respon a la necessitat d’adaptació motivada per la manca de recursos personals i que en cap cas respon a criteris epidemiològics o de cura dels seus treballadors i treballadores.

La proliferació de canvis de criteri i de protocols rebaixant els llindars de seguretat vers les i els professionals sanitaris incrementa la indignació dels treballadors i les treballadores del sistema sanitari. Lluny queda el protocol en què la o el professional sanitari que havia estat en contacte estret amb una persona que havia donat positiu en Covid-19 havia de fer un confinament de 14 dies (igual que la resta de la població) com a mesura de precaució.

Considerem molt greu que des de la Conselleria se’ns digui que una o un professional sanitari, tot i ser contacte estret d’un positiu, si no té símptomes, es considera apte per anar a treballar, criteri que contradiu allò que afirma la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIM), que alerta sobre la manca de fiabilitat dels tests i la necessitat de fer la PCR com a prova de referència. És per això que no podem acceptar que cap professional sanitari es pugui incorporar sense que se li hagi fet el test, que aquest test hagi donat negatiu i al mateix temps que hagin passat 14 dies sense cap tipus de simptomatologia, ja que admetre el contrari suposa posar en risc no només el treballador o treballadora sinó també a les persones que aquest hagi d’atendre, als propis companys i companyes i a les seves famílies.

Des del nostre sindicat no acceptarem que el nombre de professionals que hi ha en el mercat sigui el criteri per determinar si les i els professionals sanitaris han d’estar en quarantena o no, i demanem la rectificació immediata d’aquest protocol.

Comments are closed.