La UGT demana accions gratuïtes de CaixaHolding per als empleats de “La Caixa”

La UGT de Catalunya ha sol·licitat a la Direcció de "La Caixa" que els treballadors i clients puguin participar de les accions de CaixaHolding en condicions preferents. Aquesta proposta inclou un número d'accions gratuïtes per als empleats.

 

La UGT considera que la creació de Caixaholding, que forma part del Pla Estratègic de "La Caixa" per als anys 2007-2010, destaca tant per la seva novetat, en ser la primera operació d'aquest tipus per part d'una Caixa d'estalvis, com per la seva quantia econòmica.

 

La UGT espera que la creació del Holding, que formarà part de la gestió financera de l'entitat, sigui respectuosa amb la naturalesa jurídica de "La Caixa", amb els clients, amb l'obra social i amb els treballadors. Igualment, el nostre sindicat espera que sigui compatible amb l'"Obra Social", ja que aquesta és l'eix fundacional de l'entitat i la que justifica la seva naturalesa jurídica en la societat.

 

Per al sindicat, el Pla Estragègic 2007-2010 ha de servir als interessos dels clients, que aporti solvència per als seus depòsits, amb productes més competitius i un millor servei. Un projecte estratègic per als pròxims anys ha de comptar també amb els empleats i ha de corregir aspectes que l'anterior pla estratègic no ha millorat. Segons la opinió dels empleats expressada en la darrera enquesta de la direcció, la seva satisfacció ha empitjorat respecte l'any 2000 en temes com "l'aclaparament per al treball habitual", "no disposar de temps suficient per a fer bé la feina", o "considerar insuficient la dotació de plantilles a les oficines".

 

Altres aspectes que demana la UGT davant el futur de "La Caixa" és el manteniment del poder adquisitiu dels salaris, ja que des de fa anys perden poder adquisitiu els sous de nivell VII en amunt. Així mateix, el nostre sindicat sol·licita paràmetres objectius per a l'assignació del salari variable o "Bonus".

 

Altres indicadors que utilitarà la UGT per a valorar fins a quin punt la direcció vol la implicació i col·laboració dels treballadors són la concil·liació de la vida laboral amb la familiar, i la igualtat entre homes i dones en la promoció dels càrrecs.

 

Per a la UGT és important que la direccó consensui aquests temes laborals amb els sindicats en el marc del Pla Estratègic i es comprometi a solucionar l'escassedat de plantilla, eliminant definitivament la prolongació horària.

{moscomment} 

Comments are closed.