La UGT demana responsabilitats a la DGAIA per la gestió que ha fet dels centres durant el confinament

La UGT demana responsabilitats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per la seva incapacitat de donar respostes i suport a les necessitats que viuen els centres de menors durant aquestes cinc setmanes de confinament.
Des del primer moment el nostre sindicat ha plantejat propostes per solventar les febleses detectades en la resposta de la Direcció General. En aquest sentita, vam demanar que es valorés la possibilitat de donar alguns permisos als residents que poguessin passar el confinament amb els seus familiars, i també vam dir des del primer dia que aquelles persones catalogades en el pla de contingència del Departament com a especialment sensisbles no podien donar servei en els centres, tal i com recollia la primera instrucció de DGAIA amb data 13 de març de 2020. També vam posar en coneixement dels responsables de DGAIA que les mesures que plantejaven des d’un inici (aïllaments, equips de protecció, etc.) no es podien posar a la pràctica en la majoria de centres, senzillament perquè no existien ni espais on poder aïllar ni equips de protecció. I, en la mateixa línia, vàrem alertar que calien protocols específics per tal d’abordar de forma proactiva els possibles problemes de convivència als centres davant el confinament o la creació de protocols específics per donar garanties de seguretat sanitària davant el retorn de menors d’edat escapolits o nous ingressos.

Així mateix fa una setmana que demanàvem una major coordinació entre la DGAIA i el Departament de Salut, en virtut dels canvis legislatius del Govern de la Generalitat. Això tampoc s’ha traduït en res concret per als centres: ni tests als menors d’edat ingressats als centres ni als professionals ni més material.

La nostra actitud sempre ha estat crítica però col·laboradora, demanant per sobre de tot una postura de lideratge, acompanyament i empatia per part de les autoritats de la DGAIA. Però la nostra sensació continua sent la de absoluta soliutd i la d’estar abordant la solució dels problemes del dia a dia sense més mitjans que els propis recursos.

Comments are closed.