La UGT denuncia davant la inspecció els riscos per la salut dels treballadors d’Hipercor Meridiana

La UGT de Catalunya torna a la Inspecció de Treball per denunciar El Grup Corte Inglés per una altra vulneració de les normes de seguretat i salut laboral amb què han de protegir els seus treballadors i les seves treballadores.  

Aquest cop, el nostre sindicat ha denunciat que en la zona del moll del centre de treball d'Hipercor Meridiana (Barcelona) s'utilitzen portapalets manuals per transportar els palets que són descarregats dels camions. Segons la nota tècnica de prevenció núm. 319 elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene, aquests portapalets manuals suposen una sèrie de riscos evidents per al treballadors que els utilitza, com sobreesforços i lesions múscul-esquelètiques, el perill de quedar atrapats i de rebre cops, així com la possibilitat de caigudes al mateix nivell. A més, aquests riscos es veuen incrementats degut a què el sòl del moll és irregular i presenta importants desnivells.

 

El delegat de prevenció de la UGT de Catalunya al centre d'Hipercor Meridiana ha sol·licitat a l'empresa l'avaluació dels llocs de treball que es realitzen en el moll. Tot i així, aquesta documentació encara no li ha estat facilitada i, per tant, encara desconeix si els riscos de treballar amb portapalets manuals han estat recollits per l'empresa en aquesta avaluació.

 

L'1 d'abril de 2005, els representants dels treballadors del centre van sol·licitar per escrit a l'empresa el canvi d'aquests portapalets per uns d'elèctrics. No va haver-hi cap resposta.

 

El delegat de prevenció de la UGT de Catalunya també ha comunicat per escrit al Departament de Personal del centre la presència d'aquests riscos, a través del Comitè de Seguretat i Salut, i ha sol·licitat l'ús de portapalets elèctrics per tal d'eliminar els actuals. El Departament de Personal del centre ha comunicat verbalment que no té cap intenció de facilitar els portapalets elèctrics en aquest moll.

 

A més, s'hi sumen altres deficiències en matèria de salut laboral en aquesta zona, com el fet d'usar una manivela manual per apujar les portes del moll (es triga una mitja de 30 minuts per poder-ho fer manualment), que el centre de recollida d'escombraries no té ni ventilació ni desguàs, i que la temperatura ambient és molt elevada. 

Per aquesta raó, el nostre sindicat ha presentat tota la informació a la Inspecció de Treball, instant-la a visitar el centre de treball d'Hipercor Meridiana per verificar els fets denunciats i sancionar-los, si s'escau.

{moscomment} 

Comments are closed.