La UGT denuncia de nou El Corte Inglés per no reconèixer la secció sindical del centre de diagonal

L'empresa atempta una altra vegada contra la llibertat sindical i ignora les ordres de la Inspecció de Treball, que ja l'ha obligat en dues ocasions a lliurar documentació a la Secció Sindical

La UGT de Catalunya ha presentat avui la tercera denúncia davant de la Inspecció de Treball contra l'empresa El Corte Inglés i el cap de Personal del centre de Diagonal per no reconèixer la nostra Secció Sindical i vulnerar el seu dret a la informació.

Els representants de la Secció Sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés de Diagonal es van personar ahir, 25 de juny, al despatx del cap de Personal per lliurar l'escrit on se sol·licitava informació sobre les vacances anuals, els quadres horaris, les hores extraordinàries per inventari i els cursos de formació de la plantilla. El cap de Personal no va acceptar l'escrit, ni tan sols justificar la recepció del mateix, argumentant que no reconeix la Secció Sindical, només els delegats sindicals. A continuació, va fer fora del despatx els representants de la Secció Sindical.

El cap de Personal del centre de Diagonal torna d'aquesta manera per tercera vegada a vulnerar el dret a la informació de la Secció Sindical de la UGT de Catalunya. I torna, per tercera vegada, a ignorar la Inspecció de Treball, que ja el va obligar a lliurar la informació sol·licitada en les dues ocasions anteriors. A més, El Corte Inglés, en no voler recòneixer la Secció Sindical de la UGT de Catalunya, està atemptant contra la llibertat sindical i contra l'ordenament jurídic, que estableix que els treballadors i les treballadores d'un centre de treball afiliats a un mateix sindicat poden crear una Secció Sindical, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.

De nou queda palès quin és el marc de negociacions que vol la Direcció de Recursos Humans d'El Corte Inglés.

{moscomment} 

 

Comments are closed.