La UGT denuncia irregularitats en el pagament de la borsa de vacances d’El Corte Inglés

El nostre sindicat ha rebut diverses denúncies per part de treballadors amb contracte eventual 

La UGT de Catalunya denuncia l'existència d'irregularitats en el pagament de la borsa de vacances d'El Corte Inglés.

Segons l'article 37è del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, que correspon a les vacances anuals, els treballadors i les treballadores gaudiran entre els mesos de juny a setembre, d'almenys 21 dies naturals ininterromputs del seu període vacacional, llevat que ingressin a l'empresa després de l'1 de setembre, o la seva part proporcional.

Així mateix, l'empresa estableix una borsa de vacances, que es fixa en una quantitat de 350 euros, i que s'abona a aquells treballadors als quals, per necessitat de servei o organització del treball, no se'ls pugui concedir les vacances indicades de juny a setembre. Si, degut a la data d'ingrés del treballador, corresponguessin menys de 21 dies, s'abonarà la part proporcional d'aquesta borsa. A més, el conveni col·lectiu explicita que el dret a percebre aquesta borsa de vacances no està subjecte a la naturalesa temporal o no del contracte, mentre el contracte de treball estigui "viu i en actiu".

Malgrat l'obligatorietat del conveni col·lectiu, molts treballadors i treballadores amb contracte eventual han presentat les seves queixes a la secció sindical de la UGT de Catalunya, ja que sovint, en finalitzar el contracte fora del període de vacances se'ls hi resten els dies de vacances que els hi pertoquen (fora del període de vacances, de juny a setembre) i no se'ls abona la part proporcional de la borsa d'hores que els hi correspon.

Per aquesta raó, la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés ha sol·licitat informació sobre:

  • El tractament que es dóna a aquells treballadors amb contracte eventual, amb data d'ingrés a l'empresa anterior a l'1 de setembre, que per diverses raons no han pogut realitzar la part proporcional dels dies de vacances dins del període de gaudiment de les mateixes (de juny a setembre), en relació amb el cobrament de la borsa de vacances pels dies gaudits fora del període establert.
  • En el suposat de finalització de contracte, i que com en el cas anterior li correspongui el cobrament de la part proporcional de la borsa de vacances, si aquesta queda inclosa en la liquidació.

 

{moscomment} 

Comments are closed.