La UGT denuncia la manca de professionals de la salut i de serveis socials

transportsanitari.jpgEl sindicat remarca que encara no s’han assolit els objectius pactats a l’Acord Estratègic en aquests àmbits 

Davant el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, en vigor des de l’1 de gener d’enguany, la UGT de Catalunya denuncia que la situació actual a Catalunya als serveis d’atenció a les persones no és la desitjada.

El servei d’ajut a domicili esdevé el principal servei per garantir l’existència autònom ade les persones en el mitjà habitual, un dels principals objectius de la nova Llei. Tot i així, tant la seva intensitat com el seu índex de cobertura es manifesten clarament insuficients per satisfer la demanda existent. Així mateix, no s’han assolit els objectius pactats en aquest àmbit a l’Acord Estratègic (9.700.000 hores d’atenció), ja que la cobertura d’hores totals del servei d’ajut a domicili a l’any 2006 se situava en el 55% de l’objectiu pactat a l’Acord.

Tampoc s’han assolit les mesures de l’Acord Estratègic en matèria de teleassistència. L’any 2006 encara mancava el 20% de la quantitat acordada a l’Acord de 2005 (6 milions d’euros) pel que fa al pressupost a la teleassistència. Una situació especialment greu si es pren en consideració que l’índex de cobertura d’aquest servei és d’1 per cada 100 persones més grans de 65 anys.

Tenint en compte la situació descrita i la demanda generada pel desplegament de la Llei de Dependència, es constata la necessitat d’incrementar el pes del sector públic en l’àmbit dels Serveis Socials, sobretot quan a Catalunya el sector privat té molta més importància en aquest àmbit (segons el CTESC, el sector públic només representa el 17% de l’ocupació en l’àmbit dels Serveis Socials, mentre a l’Estat aquest pes és del 25%). A Catalunya, doncs, encara hi ha marge per aquest creixement. 

De la mateixa manera, la UGT de Catalunya constata una manca important de professionals en el sector de la Salut i els Serveis Socials. El pes de l’ocupació d’aquests sectors respecte el total de l’ocupació és molt inferior al de la Unió Europea dels 15. Així, la cobertura a les situacions de dependència exigeix la creació sostinguda d’ocupació en els sectors esmentats i la prestació d’un servei de qualitat, que passa necessàriament per una millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores i una dignificació de les professionals relacionades amb l’atenció a les persones. Així mateix, la UGT de Catalunya considera que cal resoldre la manca de formació i d’acreditació de la qualificació i l’experiència de els persones que han treballat en el sector.

{mxc}

Comments are closed.