La UGT denuncia que Catalunya es troba a la cua d’Europa en justícia social

pobresaExigim un sistema de protecció social que sigui capaç de generar un efecte redistributiu entre la ciutadania i que corregeixi les situacions de desigualtat.

Amb l’objectiu d’impulsar l’acció internacional en l’eradicació de la pobresa i a promoure la plena ocupació i el treball decent, la igualtat d’oportunitats de gènere i l’accés al benestar social, al novembre del 2007 les Nacions Unides van proclamar el 20 de febrer “Dia Mundial de la Justícia Social”.

És per això que des de la UGT de Catalunya ens afegim a aquesta iniciativa i denunciem que Catalunya es troba a la cua d’Europa en justícia social. Segons l’Índex de Justícia Social que elabora Social Inclusion Monitor Europe (SIM Europe) per l’EU-28, Espanya  es troba a la posició 25. A més, és un dels països, junt amb Grècia, on més ha caigut aquest índex que mesura la prevenció de la pobresa, l’educació, l’ocupació, la salut, la justícia intergeneracional, la cohesió social i no discriminació.

La UGT de Catalunya portem tots aquests anys denunciant les receptes per sortir de la crisi que ens han portat a una situació de majors desigualtats, a un increment de les necessitats de les famílies, i a un creixement de les situacions de risc. Les polítiques d’austeritat, de retallades socials i laborals són les que han fet que avui dia convisquem amb les incoherències de ser un país que diuen que està en la recuperació econòmica i que està sortint de la crisi, amb un país on el sistema de salut està deteriorat, on les retallades del sistema educatiu han afectat a la equitat i inclusió, on no es generen les polítiques familiars que es necessiten perquè es continuen perpetrant les desigualtats de gènere, on tenim una política energètica que permet que milers de famílies no puguin disposar d’electricitat ni de calefacció, on tenim un model de protecció social molt poc intensiu en despesa i un sistema fiscal insuficientment redistributiu.

Junt amb aquesta realitat ens trobem un mercat laboral que ha aprofitat les reformes per precaritzar i empobrir a les persones treballadores, i un sistema de protecció social que ha retallat en les prestacions per desocupació, ha minorat el poder adquisitiu de les pensions i ha limitat l’accés a les rendes d’ingressos mínims.

A Catalunya el 19% de la població viu en situació de risc de pobresa, i el 12,2% de les persones treballadors tot i tenint un salari aquest no és suficient per sortir de la pobresa. La UGT de Catalunya fa poc que ho vam denunciar, és alarmant que com el creixent problema de l’exclusió social està incidint amb més força sobre la població infantil: del 2008 al 2015 la pobresa en els menors de 16 anys ha augmentat del 17,6% al 27,9%.

Aquest 20 de febrer, Dia Mundial per la Justícia Social, la UGT de Catalunya exigim un sistema de protecció social que sigui capaç de generar un efecte redistributiu entre la ciutadania i que corregeixi les situacions de desigualtat. Sabent dels estrets vincles que s’estenen entre el sistema de protecció social  i les polítiques que es generen a nivell fiscal i laboral, la UGT de Catalunya reclamem, a les portes de que s’aprovin els pressupostos pel 2017, que aquests siguin el reflex dels valors i prioritats de la solidaritat, la justícia de classe, la redistribució de la riquesa, la generació d’una ocupació que dignifiqui les persones i la igualtat.

Per tot plegat, aquestes són les mesures que des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Una suficient pressió fiscal que permeti el finançament d’un estat de benestar fort amb serveis públics de qualitat. Necessitem un sistema fiscal just i progressiu i que revisi en profunditat els beneficis fiscals que aporten regressivitat al sistema.
  • La retirada immediata de les reformes laborals imposades, injustes, inútils i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
  • La recuperació del poder adquisitiu dels salaris, de les pensions i de les rendes de protecció.
  • Revertir les retallades en polítiques socials i fixar un terra de despesa social amb el que sigui possible garantir els mínims indispensables per a una societat cohesionada i com a garant de cobrir les necessitats mínimes d’un estat de benestar de tota la ciutadania.
  • Donar compliment real a les mesures de la Resolució 17/XI contra la pobresa i desenvolupar la renda garantida de ciutadania que ens ajudi a combatre la desigualtat i la pobresa.

Comments are closed.