La UGT denuncia que el caos de l’aeroport del Prat era previsible per l’incompliment de Groundforce d’ampliar plantilla

baggageLa mala gestió, denunciada ja pel nostre sindicat, provoca que més de 6.000 maletes no hagin sortit a la seva destinació des d’aquest cap de setmana

Després de les notícies aparegudes avui a la premsa sobre le caos de les maletes a l’Aeroport de Barcelona, les seccions sindicals de la UGT-Iberia i UGT-Groundforce no podem negar l’evidència.

Si bé és cert que un aeroport funciona com una cadena de muntatge on AENA n’és el gestor aeroportuari, les companyies aèries són les transportadores de passatgers i les empreses de handling són les responsables de l’atenció a passatgers i aeronaus; quan una d’aquestes peces no es gestiona correctament, l’efecte dòmino pot fer que tota la cadena surti malparada.

Què ha provocat aquest caos?

El nou sistema de designació d’slots no ajuda gens, i el sistema informàtic que el controla ha caigut en diverses ocasions. Els responsables del sistema són AENA i la companyia de handling. El sistema de contractació de l’empresa de handling Groundforce (que ha obtingut enormes beneficis durant la gestió de la llicència de handling que ha vist renovada ara) no és l’adequat ni és suficient.

Però això no és nou. En el mes de juny la UGT ja va fer una vaga per exigir la generació de llocs de treball. S’arribà a un acord de consolidació i creació de llocs de treball indefinits que varen permetre desconvocar la vaga. L’empresa no ha complert la seva part de l’acord.

No disposem ni de personal ni de mitjans materials, perquè l’empresa no ens els facilita, per atendre l’augment d’operacions que el client principal de l’aeroport -Vueling- ha tingut. Groundforce coneixia l’augment d’operacions de Vueling i altres companyies, ja que perquè un avió sigui atès prèviament ha hagut de contractar el seu servei de handling.

Aquesta situació posa de manifest la manca de personal, amb la perllongació de la jornada, que l’empresa denomina “hores perentòries”. La secció sindical ha denunciat l’ús abusiu d’aquestes hores. I tot i així, amb la plantilla fent hores extra i perentòries, la feina no surt perquè no hi ha el personal necessari per atendre l’avió i els equipatges.

Les nostres seccions sindicals estan en contra de la decisió que la compañía Vueling ha pres en les darreres setmanes canviar sistema de càrrega de maletes mecànic a manual (despaletitzar), cosa que no ajuda gens a agilitar les operacions de càrrega i descàrrega. El treball mecanitzat que realitzava el treballador amb una màquina, ara l’han de fer com a mínim 3 treballadors. I, evidentment, Groundforce no ha contractat cap treballador addicional per desenvolupar aquestes operacions.

Comments are closed.