La UGT denuncia que l’Ajuntament de Vallromanes acomiada una de les seves treballadores sense cap justificació

Font: pixabay

La UGT denuncia que l’Ajuntament de Vallromanes aprovarà l’acomiadament injustificat d’una treballadora de l’Oficina d’Atenció  Ciutadana del municipi –una auxiliar administrativa, mare de família- amb l’aprovació definitiva dels pressupostos municipals, i desestimant cadascuna de les al·legacions presentades pel nostre sindicat l’11 de febrer.

Els responsables comarcals de la UGT estem sorpresos de comprovar com l’Ajuntament de Vallromanes ha negat la negociació col·lectiva en pràcticament cadascuna de les matèries que n’estan subjectes per la normativa laboral i que afecten tant al pressupost municipal com a les amortitzacions de places (eliminacions de llocs de treball). La negociació col·lectiva és un dret de tots els treballadors reconegut constitucionalment dins del dret fonamental de llibertat sindical. A més, denunciem que l’Ajuntament al·lega que fan fora la treballadora de l’OAC per raons econòmiques, però al mateix temps neguen la negociació col·lectiva en no facilitar ni acreditar la documentació de caràcter públic que sostingui les raons al·legades.

Per acabar-ho d’adobar, des de fa 14 anys l’OAC de Vallromanes ha funcionat només amb dues treballadores. L’augment de la càrrega de treball ha anat augmentant progressivament: només al 2019 va augmentar un 30% més que a l’any anterior. Ara, amb aquest acomiadament incomprensible, l’OAC es quedarà només amb una única treballadora, que es queda sense el recolzament de la companya acomiada, i que tindrà problemes fins i tot per absentar-se per poder anar al lavabo.

Però la situació creada per la corporació alarma i preocupa encara més als responsables comarcals de la UGT ja que hem tingut coneixement de l’existència d’un recent informe tècnic de millora de l’OAC de Vallromanes, elaborat per la Diputació de Barcelona a petició de la mateixa corporació, que fa recomanacions de millora tan significatives com separar l’espai d’atenció personal al ciutadà de l’espai d’atenció telefònica, prevaler l’atenció personal, potenciar l’atenció telefònica i electrònica, crear un lloc de treball de responsable de l’OAC i  mantenir els 2 llocs de treball d’ auxiliar administratiu. Sorprenentment, l’Ajuntament no fa cas de l’informe que va sol·licitar, i actua acomiadament una de les treballadores de l’OAC. La corporació encara no hauria entregat aquest informe tècnic a la UGT, tot i que el sindicat ho ha demanat per instància de forma expressa.

Per al nostre sindicat, l’acomiadament de la treballadora és un pas enrere al servei a la ciutadania i un atac als drets dels treballadors. L’organització sindical no comparteix amb l’equip de govern, del que es suposa que és d’ideologia d’esquerres i que la seva filosofia central és vetllar pels drets de la classe treballadora d’aquest país, que la seva política municipal aposti per acomiadar a una mare treballadora. I que, a més, l’acomiadament de la treballadora l’acordi l’equip de govern en el mateix ple extraordinari que presenta una moció de suport al dia internacional de les dones.

El sindicat denuncia també la manca de negociació de les matèries relacionades amb el Capítol 1 (despeses de personal) del pressupost municipal, Relació de Llocs de Treball, Oferta Pública d’Ocupació i vulneració del dret a la informació pública i transparència.

Els tres partits de l’oposició -Gent de Vallromanes, Junts per Vallromanes i PSC-  han donat el seu suport a la moció presentada per la UGT i demanaran explicacions a l’ equip de govern.

La UGT valorarà en els propers dies portar als tribunals a l’Ajuntament de Vallromanes.

Comments are closed.