La UGT denuncia que l’empresa Basic Serveis Educatius no ha abonat la totalitat de les nòmines i ha deixat la plantilla en situació de risc

La secció sindical de la UGT a l’empresa Basic Serveis Educatius, S.L.A.U, que pertany al grup multinacional Serunion, denuncia que l’empresa ha deixat els seus treballadors i treballadores en una situació molt complicada en no abonar-los les nòmines corresponents, ja que es tracta d’un col·lectiu molt precari i vulnerable i que difícilment podrà fer front a la situació de vulnerabilitat causada per la situació que es viu per l’estat d’alarma.
Basic Serveis Educatius ha fet el pagament de les nòmines abonant només 12 dies del mes de març, el que suposa un terç de la nòmina. L’empresa ha pres aquesta decisió unilateralment sense cap explicació a la representació dels treballadors, ni tampoc no ha presentat cap ERTO fins a la data, motiu pel qual aquesta situació deixa totalment desprotegits econòmicament unes 750 treballadores i treballadors de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona.
La secció sindical de la UGT se sent totalment enganyada i considera la situació intolerant, amb el greuge que des del primer dia del tancament de centres escolars, i després que la Generalitat fes públic el Decret llei 7/2020 de 17 de març on es comprometia a continuar pagant els contractes de les empreses subcontractades pel Departament d’Educació, la gerència de Basic Serveis Educatius els havia assegurat que tot el personal cobraria el 100% del sou.
Denunciem que aquesta empresa no s’està ajustant a la legalitat de les mesures publicades per no afectar la vulnerabilitat dels treballadors. No dubtarem en fer oficial aquesta denúncia davant els organismes competents si no procedeixen immediatament a solucionar aquest error i ingressen la resta de nòmines al llarg d’aquesta setmana. Encara més quan la resta d’empreses que porten vetlladors a Catalunya –Pere Tarrés, Fundesplai…- estan abonant la totalitat dels salaris dels seus treballadors i treballadores, i només Basic no està complint amb el Decret llei.

Comments are closed.