La UGT desbloqueja la negociació del Conveni Col·lectiu Estatal del Sector d’Indústries Càrnies

La UGT desbloqueja les negociacions del Conveni d’Indústries Càrnies -que afecta 30.000 treballadors i treballadores a Catalunya, dels 80.000 de tot l’Estat-, sense renunciar a l’eliminació de les falses cooperatives, la precarietat laboral i la reducció de la subcontractació.

Ahir es va reunir la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu Estatal del Sector d’Indústries Càrnies. Tot i que persistia el bloqueig de les negociacions, la diferència sindical en l’estratègia respecte dels falsos autònoms -la UGT plantegem una solució global i altres sindicats plantegen acords en empreses sense garanties- i la qüestionada existència d’una taula de diàleg tripartit -Govern, sindicats i empreses- per tractar sobre les falses cooperatives i la subcontractació en general, la UGT, com en l’anterior reunió, ha fet un pas al capdavant i ha posat de manifest la necessitat de tancar les negociacions del conveni col·lectiu i seguir en la taula tripartida, i les converses per eradicar del sector qualsevol tipus de subcontractació i precarietat laboral.

La representació de la UGT a la taula de negociació ha plantejat els punts següents:

 • Signar un acta de compromís de les parts amb el contingut d’un possible preacord que hauria de ser ratificat, en el cas de la UGT, per les seves bases i òrgans de direcció.
 • Incloure l’obligació d’aplicar el conveni col·lectiu a totes les persones que treballin al sector, incloent les provinents d’empreses de serveis i multiserveis.
 • Incrementar el plus de nocturnitat, substituint en la fórmula de càlcul 0,25% per 0,30%, que comportaria 40 euros més al mes pels treballadors que perceben aquest plus en mesos complets.
 • Incloure en la classificació professional els auxiliars de veterinària com a tècnics no titulats, que suposaria un increment del seu salari base del 18% en la majoria dels casos.
 • Es canviaria la redacció referida a la retribució per rendiments, perquè no es pogués modificar o establir sense previ estudi i participació de la representació legal dels i les treballadores.
 • Establir al conveni col·lectiu la possibilitat d’acumular en jornades completes les pauses per lactància.
 • Incrementar la quantitat de l’assegurança col·lectiva en 6.500 euros més.
 • Els increments salarials haurien de ser del 2,5% cada any de vigència del conveni, sense modificar la clàusula actual de revisió salarial reflectida al conveni col·lectiu.
 • La comissió d’igualtat es constituiria de manera immediata i planificaria una sèrie d’accions conjuntes per a la difusió del protocol d’assetjament signat recentment, a més d’iniciar els treballs de recerca i detectar qualsevol situació relacionada amb possible bretxa salarial al sector.
 • Constituir l’observatori del sector carni, per tractar sense cap tipus de limitació totes les matèries d’interès per al sector.
 • Tot allò relacionat amb els falsos autònoms, la subcontractació, etc. es tractaria a la comissió tripartida formada per Govern, sindicats i empreses.

Aquests punts plantejats per la UGT han estat acceptats per tota la representació empresarial amb una resposta positiva i de conformitat per signar un preacord. No hi ha hagut posicions totalment en contra d’aquests punts per part d’altres integrants de la taula, per tant, la UGT valorem que podrem tancar un acord definitiu a la taula de negociació del Conveni d’Indústries Càrnies.

Aquests punts que conformarien el preacord o acord que la UGT sotmetrà a criteri de les seves bases i òrgans de direcció constitueixen una bona sortida al bloqueig de la negociació, sense perdre drets, amb un bon increment salarial sense cost per a les persones que treballen al sector i, tot això, sense abandonar els altres grans objectius com la solució definitiva a la subcontractació i la precarietat laboral.

Comments are closed.