La UGT desconvoca la vaga a autopistes d’Abertis després d’aconseguir acord de conveni col·lectiu i a l’ERO

Ahir, després de 12 mesos de negociació, tres processos de conciliació i una convocatòria de vaga per part de tota la representació sindical a UNaAE, i en el marc de la mediació proposada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, UGT i CCOO hem aconseguit un acord que revalida el contingut del conveni col·lectiu, i tanca l’últim acomiadament col·lectiu a Catalunya.

Punts principals de l’acord:

Conveni col·lectiu 

 • Àmbit personal: inclusió en l’àmbit personal d’aplicació a tots els treballadors/es de la UNaAE.
 • Àmbit temporal: vigència de 2 anys, a partir del dia 1 de gener de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, amb la ultraactivitat que determini l’Estatut dels treballadors, excepte en la clàusula d’ocupació que tindrà una durada de 12 mesos des de la denúncia del conveni.
 • Retribucions salarials: revisió salarial del 95% de l’IPC sobre tots els conceptes salarials per als anys de vigència.
 • Clàusula d’ocupació: pròrroga de l’actual clàusula d’ocupació (Disposició transitòria 3a).
 • Mesures complementàries d’ocupació en supòsits de reversió:
  • Règim supletori del Conveni Sectorial Estatal de la Construcció.
  • Voluntarietat de la mobilitat funcional.
  • Mesa d’ocupació per als processos de reversió de concessions a l’Administració.

 Acomiadament col·lectiu:

Reducció de la plantilla afectada de 160 a 120 treballadors/es (100 en peatge i 20 serveis centrals).

Condicions:

 • Indemnització legal màxima per acomiadament improcedent establerts en l’actual legislació vigent (45 dies per any treballat amb topall de 42 mensualitats fins a febrer de 2012 i 33 dies per anys treballats amb topall de 24 mensualitats)
 • Indemnització addicional: per al personal que acrediti en la data d’extinció del seu contracte de treball una prestació de serveis ininterrompuda igual o superior a cinc anys i inferior a deu – 3.000 euros bruts. Si és superior a deu anys – 6.000 euros bruts.

Tot això sempre que no tinguin dret a una indemnització igual o superior a 110.000 euros bruts per l’extinció del seu contracte de treball.

 • Conveni especial cotització a la Seguretat Social: per a majors de 55 anys i fins als 63 anys, segons previsió legal.
 • Pla de recol·locació.
 • Assegurança mèdica: es manté per a treballadors/es que la tinguin contractada fins a final d’any, i les condicions per a familiars ja concertats.

La UGT desconvoca les vagues, que estaven previstes tots els caps de setmana entre el 26 de juliol i el 16 d’agost, i fa un reconeixement a la professionalitat de la mediadora que ha presidit l’acte i un agraïment a la iniciativa del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Comments are closed.