La UGT edita una guia sobre la reducció de jornada per cura de fills amb càncer o malalties greus

És una prestació dirigida a les persones treballadores progenitores, adoptants o acollidores puguin tenir cura de menors de 18 anys amb malaltia greu o càncer, que estiguin hospitalitzats o amb tractament domiciliari de llarga durada.

Es té dret a percebre aquest subsidi a partir del mateix dia en què comenci la reducció de jornada corresponent. El subsidi es reconeix per a un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor.

Comments are closed.