La UGT signa l’acord que permetrà que 3.725 aturats vulnerables siguin contractats per mil euros al mes

20160907_112251Us presentem l’Acord relatiu a la contractació de les persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació (antics Plans d’Ocupació) signat entre el SOC, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya UGT de Catalunya i CCOO, que avui mateix s’ha signat per totes les parts.

Els aspectes més rellevants que es desenvolupen en aquest Acord són l’establiment de 1000€ més el prorrateig de les pagues extraordinàries com a salari brut de les persones participants, l’obligatorietat de fer formació relacionada preferentment amb el treball que desenvolupin de totes les persones participants , una durada de les contractacions mínima de sis mesos i màxima d’un any i el dret a percebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantia que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei a la finalització del contracte laboral  per part de les persones en situació d’atur que participen en les accions del programa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*