La UGT exigeix a El Corte Inglés que anul·li totes les clàusules on figuren torns no pactats

Image

Arxiu: Jornada de comerç de la UGT

L'empresa imposa arbitràriament clàusules irregulars amb horaris de 6 hores de dilluns i dijous i de 8 hores els divendres i dissabtes

 

La UGT de Catalunya ha sol·licitat a El Corte Inglés la nul·litat de les clàusules dels contractes realitzats amb distribució irregular de la jornada. És a dir, aquells contractes realitzats amb un horari de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i els dissabtes.

 

Entenem que aquestes clàusules amb aquesta distribució de la jornada són una imposició arbitrària de l'empresa, i que va contra els acords signats per El Corte Inglés i la UGT de Catalunya, entre altres.

En punt nº1 dels criteris d'aplicació de l'acta del comitè intercentres amb data 31 d'octubre de 1995, on es recullen els horaris que es poden realitzar en els centres d'El Corte Inglés, diu textualment que "el quadre general de torns pactat en el present acord recull els diferents torns que poden ser aplicats en cada centre de treball, així com els percentatges mínims o màxims d'adscripció als mateixos". I en el punt nº2 s'afegeix: "els torns que s'apliquen en cadascun dels centres de treball s'ajustaran necessàriament als establerts en el quadre general de referència".

En aquest acord no es recull cap torn de 6 hores de dilluns a dijous i 8 hores els divendres i dissabtes, raó per la qual aquests horaris no poden aplicar-se als treballadors i les treballadores dels centres d'El Corte Inglés.

Tot i mantenir el diàleg i la negociació com a principal sistema de mediació per solucionar els conflictes que es generen dins de l'empresa, la secció sindical de la UGT de Catalunya no pot obviar l'incompliment dels acords signats. Per aquest motiu, i després de la sol·licitud feta arribar per escrit a la direcció de l'empersa, si El Corte Inglés no anul·la aquestes clàusules contractuals amb distribució irregular de la jornada, la UGT de Catalunya denunciarà davant el Jutjat Social aquesta clàusula il·legal que s'està aplicant.

 

{mxc}

Comments are closed.