La UGT exigeix a la Generalitat més rigor per poder iniciar una negociació real i recuperar els drets manllevats als treballadors públics

Generalitat

Després de més de quatre mesos l’Administració va assistir a la Mesa General de la Funció Pública sense oferir documentació ni quines aportacions dineràries poden recollir els pressupostos

Ahir va tenir lloc la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat, on es van reprendre les negociacions perquè els treballadors i les treballadores públics recuperin els drets laborals, socials i econòmics pendents, tal com estableix la resolució 7/XI del Parlament de Catalunya.

D’entrada, l’Administració no va aportar a la reunió cap mena de documentació, fet que impossibilita iniciar una negociació sobre temes tan delicats com són els pressupostos, la seva llei de mesures, l’oferta pública, etc. El nostre sindicat va manifestar que sense documentació sobre els pressupostos perquè la puguem estudiar i valorar, aquest punt de l’ordre del dia estava buit de contingut, el que suposa la negació de facto als sindicats de la funció pública de Catalunya del dret a la negociació col·lectiva.

Des de la Federació d’Empleats i Empleades dels Serveis Públics de la UGT de Catalunya ens preguntem com és possible que després de més de quatre mesos l’Administració es planti a la Mesa General de la Funció Pública sense aportar documentació, sense dir quins crèdits i quines aportacions dineràries poden recollir els pressupostos. La resolució 7/XI del Parlament de Catalunya és molt clara, l’Administració només ha de llegir-la per saber en quines partides ha de consignar aportacions.

Pel que fa a les pagues extres, l’Administració ha manifestat que es mantenen els compromisos respecte al pagament de la resta de la paga de 2012: 20,32% al 2016 i el 35% al 2017 sense especificar les dates.

Quant a l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre interins i contractes temporals, el nostre sindicat ha proposat crear un grup de treball per abordar la seva aplicació. Volem solucions per al personal interí i temporal de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, volem autèntiques polítiques d’ocupació i la reducció dels nivells de temporalitat existents a la nostra administració.

La reunió d’ahir posa en evidència que no podem negociar si no existeixen dotacions pressupostàries i que és absurd arribar a acords i reconeixements de drets si després la Generalitat no pot garantir el seu compliment.

Des de la FeSP – UGT de Catalunya exigim a l’Administració més rigor en les properes reunions i els anunciem que no acceptarem cap nova retallada en els drets i condicions laborals dels treballadors públics.

Comments are closed.