La UGT exigeix a l’IMEB el compliment de les ràtios d’infants per aula en les escoles bressol municipals

escola-bressolLa Comissió Europea proposa aules de 6 infants al grup de lactants, 9 a caminants i 15 a grans. Actualment, les escoles bressol de Barcelona tenen 8 infants a lactants, 13 a caminants i 20 a grans

La secció sindical de la UGT a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) denuncia que en el darrers 15 anys les escoles bressol municipals de l’Ajuntament de BArcelona han patit un conjunt de retallades que han afectat directament els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona: infants, famílies i treballadors i treballadores.

Entre les pèrdues més significatives que s’han produït en els darrers anys destaquen especialment:

–       supressió del doble torn o parella educativa: abans, cada grup d’infants disposava de dues Educadores Tutores que compartien les responsabilitats  i tasques relacionades amb el grup d’infants, les seves famílies i la  planificació, programació, reflexió pedagògica, recerca d’informació i  estratègies educatives.

–       Abans de les  retallades en l’horari de les Educadores de Suport l’any 2012, el  col·lectiu d’EBM ja demanàvem a l’IMEB l’augment de les hores i, tot i així, vam anar cap enrere, reduint el seu horari mitja hora en la franja de migdia, i el torn de 8 a 9h els mesos de setembre i juliol.

–       Increment de les ràtios:

  Infants per aula abans 2012 Infants per aula després retallades 2012 Proposta ràtio Xarxa Atenció a la Infància CE
Lactants (4 mesos – 1 any) 7 8 6
Caminants (1-2 anys) 10 13 9
Grans (2-3 anys) 18 20 15

–       Externalització de  serveis de cuina, neteja i suport educatiu.

–       Externalització de  tres Escoles Bressol.

–       Actualment, no es contempla la reducció de ràtio quan un grup té infants amb NEE (Escola Inclusiva).

–       Reubicació de personal per motius de salut, tant  emocional, física o psicològica, en altres dependències municipals.

–       Les treballadores i els treballadors de les Escoles Bressol han patit un greu detriment del nostre poder  adquisitiu. Congelació del sou, retallada del 5% de les retribucions mensuals i altre 5% a  les pagues d’estiu i de Nadal, a més de la pèrdua de la paga de Nadal del 2012 (només  recuperada en el 24%).

–       Recuperació dels premis d’antiguitat a partir dels 25 anys treballats (1 mes de vacances o 15 dies i el 35% del sou) i dies de permís per triennis. Cobrint aquests amb substitucions.

–       Aportació per part de l’empresa al Pla de Pensions.

Per aquest motiu, entre altres, des de la secció sindical de la UGT a l’IMEB Consorci exigim:

La immediata de l’augment d’una hora de suport educatiu per grup i centre.

Que es compleixin les ràtios necessàries per oferir una atenció adequada a la petita infància, que la Xarxa d’Atenció a la Infància de la Comissió Europea proposa en 6 infants als grups de lactants, 9 a caminants, i 15 a grans.

– En les plantilles dels centres, més del 50% dels treballadors i les treballadores són interins: 312 funcionaris o laborals fixos, 408 funcionaris o laborals temporals, i 178 funcionaris substituts. Reclamem l’equiparació en drets laborals per a funcionaris, tant fixos com temporals i substituts (opcions a formació, trasllats i permisos).

La secció sindical de la UGT a l’IMEB considera bàsics aquests drets laborals i condicions de treball per a les educadores i educadors de les escoles bressol, ja que són essencials per dur a terme la tasca educativa i oferir un model educatiu de qualitat a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies.

Comments are closed.