La UGT felicita el govern per la creació de la direcció d’igualtat d’oportunitats a la feina

donatreballadoraLa UGT de Catalunya vol felicitar la iniciativa del Govern de la Generalitat per l'aprovació de la creació de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats a la Feina, depenent del Departament de Treball, una Direcció General que de ben segur ha d'ajudar a afavorir definitivament l'assumpció de la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral a Catalunya, que actualment i com reiteradament ha denunciat la UGT de Catalunya, és discriminatori envers les dones i també pel que fa a les condicions de treball de col·lectius com el de les persones joves, immigrants, amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

La situació actual, ara per ara, està lluny de garantir veritables condicions d'igualtat en l'accés al mercat de treball, la permanència, la formació o el desenvolupament de la carrera professional. A tal d'exemple, la UGT de Catalunya va presentar el passat més de juny l'informe "La Jornada Parcial de les Dones", on, entre d'altres, es recullen dades com que la taxa d'activitat de les dones és del 52,5 %, 20 punts percentuals per sota de la taxa d'activitat masculina o que el 78 % de la població ocupada que té un contracte a jornada parcial són dones, i la proporció de dones que treballen a jornada parcial és 5 vegades superior a la dels homes. En aquest informe també es constata que, a nivell general, les dones presenten un 33,24% menys de sou que els homes. També, com a reivindicació dins de la campanya que la UGT està realitzant per garantir salaris de com a mínim 1000 euros en tots els convenis col·lectius, recordem que a Catalunya el 54% del total de dones ocupades, tenen salaris mensuals que es troben per sota d'aquesta quantitat, i que dues de cada tres persones que cobren menys de mil euros són dones.

 

Pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitats, l'any 2006 es van realitzar 8.540 contractes de persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari  segons dades del Departament de Treball. Dins de la totalitat de persones amb discapacitat contractades, la precarització segueix sent més visible a les dones (3.345 contractes enfront dels 5.195 dels homes) i de les persones majors de 45 anys i els joves. Tanmateix, ha augmentat la temporalitat d'aquest col.lectiu. Els contractes temporals bonificats minusvàlids, representen el 32.06% de la contractació total de les persones amb discapacitat. En aquets sentit, l'any 2006 la majoria dels contractes a persones amb discapacitat van ser de 6 a 12 mesos o de durada indeterminada.

 

Davant aquesta situació, la UGT de Catalunya vol manifestar també que, a banda de la creació de la Direcció General, és imprescindible impulsar el Consell de Relacions Laborals de recent creació (el 30 de maig d'enguany), el qual encara no ha començat el seu funcionament. Volem recordar que dins d'aquest Consell hi ha també creada la comissió d'Igualtat que, evidentment, tampoc ha començat a funcionar i a partir de la qual hem demanat a la Conselleria de Treball que s'han de consensuar entre tots els agents implicats uns mínims per la possible i efectiva aplicació dels plans d'igualtat a les empreses

 

És hora de passar als fets perquè realment aquestes iniciatives donin els seus fruits amb la participació de tots els agents socials i es freni definitivament la discriminació en l'àmbit laboral de Catalunya.

{mxc} 

Comments are closed.