La UGT-FICA de Catalunya exigeix un mateix salari per a tots els treballadors de les cambres de fruita de Lleida

La UGT-FICA de Catalunya segueix amb el contenciós que manté amb diferents patronals agràries per la interpretació del Reial decret llei 1462/2018, que fixa en 900 euros mensuals el salari mínim interprofessional per a l’any 2019.

Ahir, 11 de juliol, va tenir lloc l’arbitratge del Conveni de Cambres de Fruita de Lleida en no haver-hi acord amb la patronal per actualitzar l’SMI. La UGT – FICA de Catalunya reclama que tots els treballadors de les càmeres de fruita tinguin el mateix salari, independentment de si són fixos o eventuals. A hores d’ara, no s’està respectant i s’està donant una discriminació salarial.

Segons estableix el Conveni Col·lectiu de Recaptació, Emmagatzematge, Manipulació i Venda de Fruita i de Verdura de les comarques de Lleida, tots els treballadors, tant fixos com eventuals i temporers, tenen dret a una retribució mínima de 7,08 euros per hora treballada. Amb una quantia anual no inferior als 12.600 euros.

Aquesta problemàtica arriba després de l’aprovació del Reial Decret, el passat 21 de desembre de 2018, que fixa el nou salari mínim interprofessional en 12.600 euros anuals (900 euros/mes). I, per tant, els convenis han d’adequar les seves taules a aquesta quantitat mínima, amb independència que es tracti de treballadors indefinits o eventuals o de temporada.

La Inspecció de Treball ja va dictaminar que la fórmula per a determinar la quantia del salari mínim interprofessional que s’ha d’aplicar tant als treballadors eventuals com als temporers afectats pel Conveni Col·lectiu del Sector Agropecuari de Catalunya i pel Conveni Col·lectiu de Recol·lecció, Emmagatzematge, Manipulació i Venda de Fruites i Verdures de Lleida ha de ser la mateixa, donant la raó a la UGT – FICA de Catalunya.

La UGT-FICA de Catalunya considera que la diferència de tracte no és justificable i suposa una discriminació directa contra els treballadors eventuals i temporals.

Aquest sector té a tot Catalunya 25.000 treballadors i treballadores, i pot arribar a 30.000 en algunes campanyes. Durant la campanya de la fruita a Lleida els mesos de juny, juliol, agost, es passa dels 5.500 que normalment té la resta de l’any a 14.000 treballadors, i afecta prop de 7.000 empreses.

Comments are closed.