La UGT i CCOO acusen el Govern de l’Estat de desídia i de promoure el desmantellament del servei postal universal i la inviabilitat de Correus

La UGT i CCOO acusen el Govern de l’Estat de desídia i de promoure amb això el desmantellament del Servei Postal Universal i la inviabilitat de Correus, ja que ha retallat a l’empresa pública dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) dos terços del finançament.

El Pla Estratègic està bloquejat i, amb això, es troben en via morta la diversificació necessària de l’activitat de Correos i els projectes en marxa relacionats amb l’e-commerce i la paqueteria, posant en risc de pèrdua els acords previstos amb grans clients com Amazon o Alibaba, en un escenari que reflecteix una caiguda anual de la carta d’entre el 5-7% i un creixement exponencial de la paqueteria i l’e-commerce d’entre el 20-25% anual.

En l’àmbit social, es mantenen “congelats” els convenis i acords col•lectius des de fa gairebé quatre anys amb una important pèrdua de poder adquisitiu, al que cal afegir la desmesurada retallada de plantilla realitzada durant els últims vuit anys (16.000 llocs de treball menys), que estan provocant acumulacions d’objectes postals i retards importants en el lliurament.

De perpetuar-se la inacció governamental, els sindicats adverteixen que les conseqüències poden ser dramàtiques i irreversibles. Aquesta situació descrita reflecteix una ceguesa alarmant del Govern i pot portar a situar i condemnar Correus a ser una empresa pública residual, ineficaç i ineficient, amb un dèficit del qual difícilment podria recuperar-se i amb pèrdua gradual de milers de llocs de treball i de reducció de punts d’atenció als ciutadans, el que perjudicaria la regularitat i qualitat del servei postal públic prestat a milions de ciutadans i empreses.

A la província de Barcelona, en concret, la retallada del finançament i el bloqueig del Pla Estratègic es podrien traduir en el futur en al menys 500 llocs de treball afectats i una clara i immediata desatenció de poblacions i zones rurals en tota la província, com poden ser les zones del Vallès Oriental i Occidental, Alt Penedès, Garraf, etc.

Per això, la UGT i CCOO exigeixen al Govern de l’Estat que rectifiqui la seva política cap a Correus i introdueixi en la seva agenda política en els propers mesos mesures que han de passar per la recuperació del finançament públic postal retallat en pressupostos, estabilització del Pla de Prestació del Servei postal Universal amb una quantia d’entre 200-230 milions d’euros i l’aprovació del Pla Estratègic per impulsar el desenvolupament de Correus com a operador postal modern, tecnològicament avançat, logístic, financer i diversificat, mantenint al mateix temps el seu paper essencial com a Servei Postal Universal, vertebrador social, territorial i econòmic del país.

Igualment, en aquest marc, els sindicats exigeixen uns nous conveni col•lectiu i acord funcionarial actualitzats que recullin l’increment i adequació de la plantilla fixa mitjançant la transformació de l’ocupació estructural coberta amb personal eventual en frau de llei, un augment salarial d’acord amb l’especificitat professional i singular activitat de l’operador postal, juntament amb la millora de les condicions laborals, així com la finalització de l’actual i vertiginosa desregulació de l’organització del treball i la introducció de milers de minijobs.

En cas contrari, la UGT i CCOO iniciaran un procés de mobilització gradual i ascendent obert a altres organitzacions sindicals de l’àmbit postal que, en la seva fase inicial, abastaria entre finals d’any i principis de l’any vinent per demanar una aposta clara per Correus com a operador postal, logístic, financer i diversificat, reforçant el seu paper vertebrador de la cohesió social i econòmica del país i que hauria de possibilitar que l’ens reprengués el seu paper històric com a referent de qualitat de servei públic per a milions de ciutadans i empreses.

Comments are closed.