La UGT i CCOO considerem necessari un important increment del SMI

Els sindicats considerem necessari que es resolgui el diferencial entre el Salari Mínim Interprofessional a l’Estat espanyol i altres països de la Unió Europea. Arribar al 60% del salari mitjà, com recomana la Carta Social Europea, ha de corregir l’anomalia històrica del SMI a l’Estat.

Per a la UGT i CCOO el creixement econòmic s’ha de reflectir en una recuperació del pes dels salaris en el conjunt de la renda del país. Recordem que l’ajust salarial (baixada de sous) s’ha centrat de forma especialment dura en els sous més baixos.

La UGT i CCOO estem preparant la nostra posició per negociar la renovació de l’Acord Interconfederal de Negociació Col•lectiva que ha de fer una aposta inequívoca per la recuperació salarial, però abans de concloure 2017 és imprescindible tancar la pujada del SMI.

Recordem que la Carta Social Europea (signada per Espanya) estableix en el seu Quart Punt que “tots els treballadors tenen dret a una remuneració suficient que els proporcioni a ells i les seves famílies un nivell de vida digne”. Segons l’opinió de la UGT i CCOO aquest precepte no es compleix amb l’actual SMI de 707 euros.

La concreció del Comitè Europeu de Drets Socials que desenvolupa aquesta Carta Social Europea situa la quantia del SMI en el 60% del salari mig de cada país. L’Estat espanyol té el quart menor SMI de la UE en relació al nivell de productivitat dels països que compten amb un salari mínim. Aquesta anomalia històrica ha de ser corregida immediatament.

La UGT i CCOO mostrem la nostra disposició a tancar aquesta bretxa de l’economia espanyola, tot abordant la renovació de la quantia del SMI, tal com es va plantejar en la reunió amb la ministra d’Ocupació, Fátima Báñez, i les organitzacions empresarials del dia 19 de setembre.

Comments are closed.