La UGT i CCOO consideren necessari un pla de xoc contra l’atur a Barcelona

1 de cada 4 persones desocupades no rep cap tipus de prestació
Catalunya i Barcelona, líders en atur al mes de març
Catalunya continua la seva escalada particular i ja té més persones registrades a les llistes de l’atur que mai. Aquest mes ha estat la comunitat autònoma que ha registrat més persones noves a l’atur. Durant aquest mes de març, ha registrat un increment de 8.658 persones desocupades, situant la xifra de persones inscrites a les llistes de l’atur en 611.269, el que representa un increment d’un 1,20% respecte l’any anterior. El que semblava impossible està succeint, aquest any estem pitjor situació que l’any anterior.
Per províncies, respecte al mes anterior, Barcelona és la província on l’atur ha crescut més, concretament un 1,68%, seguida de Tarragona amb un increment d’un 1,19%, mentre que  a Girona i Lleida l’atur ha crescut de forma més sensible. En xifres absolutes, Barcelona ha estat la província de l’Estat que ha registrat més noves persones desocupades.
Respecte el mes anterior, l’atur entre els homes s’han incrementat un 1,36%, mentre que entre les dones ha crescut un 1,52%. Això es degut a que el sector que més ha patit aquest increment ha estat el de serveis, que acumula el 58% del total de noves persones desocupades. Hem de ressenyar que respecte a l’any anterior, mentre que els homes desocupats han disminuït un 0,49%, les dones desocupades s’han incrementat en un 3,35%.
Pel que fa a les persones joves, una vegada més han patit un increment per sobre de la mitjana i han augmentat un 5,17%, respecte al mes anterior. Entre les persones immigrants desocupades (141.854), l’atur s’ha incrementat en un 4,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Segueix la mateixa tendència contractual: més temporals i menys indefinits
Pel que fa la contractació, s’han realitzat 178.035 nous contractes, 704 contractes més que al març de l’any passat. Tot i aquest mínim increment, seguim amb la mateixa tendència, menys indefinits i més temporals. De la totalitat de contractes signats aquest mes, un 13,08% han estat indefinits, un percentatge inferior que al registrat l’any passat (14,69%). Respecte a la contractació acumulada, s’han realitzat un 3,67% més de contractes respecte al mateix període de l’any anterior, però el contractes indefinits continuen disminuint.
El nivell de cobertura a Catalunya es troba sota mínims
El nivell de cobertura a Catalunya segueix en un nivell alarmant i aquest mes ha tingut un descens important. Concretament, només el 41,4% de persones desocupades rep la prestació contributiva, mentre que el nivell de cobertura total se situa en un 76,1%.
Valoració i propostes de la UGT de Catalunya
Des de la UGT de Catalunya estem molt preocupats per aquest inici d’any. Semblava impossible, però any esta registrant pitjor xifres que l’any anterior. Si busquem un perquè, la resposta es fàcil: la reforma laboral no funciona, no reduirà l’atur perquè no generà nous llocs de treball, l’únic que esta fent és incrementar l’atur i precaritzar el mercat de treball empitjorant les condicions de les persones treballadores que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament.
Necessitem mesures que fomentin una ocupació de qualitat i que ens portin al tant necessari canvi de model productiu. Des de la UGT de Catalunya rebutgem de forma contundent qualsevol reforma que vagi dirigida a retallar, encara més, els drets de les persones que menys tenen.
Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Una reforma laboral justa i que contribueixi a crear més llocs de treball de qualitat, que ens ajudi a sortir d’aquesta crisi i que penalitzi aquells i aquelles que actuen de manera irresponsable tant en temps de crisi com en temps de bonança.
Reorganitzar la despesa total efectuada en polítiques actives d’ocupació, destinant més recursos a la formació i a la millora dels serveis públics d’ocupació i menys en bonificacions a les empreses.
Reforçar els serveis públics d’ocupació i millorar la seva intermediació en el mercat de treball, amb més personal i una major coordinació entre tots els agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació i no donar via lliure a les ETT o agencies de col•locació.
L’impuls als processos d’acreditació de competències professionals adquirides per la via de l’experiència professional.
Iniciar les accions de millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur que combinen actuacions d’orientació i formació per a l’ocupació, que contempla el Pla de xoc per l’ocupabilitat.
Una Llei de Formació Professional de Catalunya, la FP ha de ser el motor del canvi del nostre model productiu.
Fomentar de manera immediata l’accés de les persones en situació de desocupació a un itinerari formatiu.
Una millor distribució en el pagament d’impostos i implementar mesures per reduir el frau fiscal.
jobs

La xifra total d’aturats i aturades a la ciutat s’ha situat a l’octubre en 109.266 persones, un 6,39% més que l’any anterior

Les darreres dades d’atur del mes d’octubre indiquen que el nombre de persones desocupades a la ciutat de Barcelona ha tornat a créixer, aquesta vegada en 1.016 persones més registrades a les oficines de Treball, situant-se la xifra total d’aturats i aturades de la nostra ciutat en 109.266 persones.

Aquesta dada inacceptable suposa un increment del 6,39% respecte al mateix període de l’any anterior, un 59,88% respecte a l’inici de la crisi (octubre del 2008), i un 76,74% respecte al gener de l’any 2005.

Considerem que la finalització de la temporada turística i les retallades als serveis públics (especialment a la sanitat pública i concertada) són elements bàsics que expliquen l’increment de l’atur que s’ha produït al mes d’octubre.

Les dades continuen posant de manifest la inutilitat de la reforma laboral que no està servint per crear ocupació, sinó per precaritzar-la; de igual manera que les retallades als serveis públics fonamentals produeixen més destrucció de llocs de treball, pèrdua de drets socials i laborals, i un increment de les desigualtats a la nostra societat.

Considerem que per a la sortida d’aquesta greu crisi són necessàries politiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum,  contribuint a què el crèdit arribi a les famílies i empreses, així com una aposta dels poders públics per un canvi de model productiu que tingui el seu valor afegit en la innovació i la qualitat del producte i l’ocupació.

Tot i ser conscients que aquest és un problema global, la ciutat de Barcelona no pot restar al marge dels problemes que colpegen molts ciutadans i famílies. En aquest sentit, la UGT de la Regió Metropolitana de Barcelona i CCOO del Barcelonès proposem la necessitat de desenvolupar un marc de concertació entre Ajuntament, patronals i sindicats a la ciutat de Barcelona que, partint del balanç i les experiències del Pacte per l’Ocupació que està a punt de finalitzar, assumeixi el repte d’acordar estratègies comunes per sortir de la crisi amb mesures que contemplin:

–       Una aposta per l’economia productiva, la innovació i la qualitat.

–       Assegurar la cohesió social i l’atenció a les persones i famílies més castigades per la crisi i l’atur.

–       Reformular i reorientar les polítiques actives d’ocupació en funció de la gravetat de la situació, dotant-les de més recursos i fent-les més efectives.

–       Impulsar la col·laboració entre Barcelona Activa, la resta d’agents que participen i gestionen les polítiques d’ocupació, i els serveis públics d’ocupació per millorar els processos d’intermediació.

–       Una aposta decidida per l’educació i formació des de l’escola bressol a la formació professional i la universitat, amb un especial èmfasi en la lluita contra el fracàs escolar i per donar sortida a joves titulats que estan a l’atur o subocupats.

–       Contribuir a la millora de la qualitat en l’ocupació, establint clàusules socials i laborals en tota la contractació publica de l’Ajuntament i creant comissions de seguiment i avaluació.

 

Comments are closed.