La UGT i CCOO convoquem vaga al Sector d’Acció Social

La patronal del Tercer Sector bloqueja la negociació del conveni col·lectiu  d´Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d´altres en situació de risc de Catalunya. 

La Confederació, patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, ha rebutjat la proposta sindical que consistia en la signatura d’un acord parcial sobre taules salarials pel 2019 amb uns increments del 3% i una nova classificació de grups professionals que equipari els títols de grau universitaris a l’antiga categoria de llicenciats i reconegui altres perfils professionals existents al sector.

CCOO i UGT hem proposat una fórmula d’acord parcial del conveni sobre les taules del 2019 per a garantir un increment salarial immediat, evitant d’aquesta manera entrar en la dinàmica de congelació que suposaria no incrementar salaris fins al final de la negociació del conjunt del conveni.

Davant la negativa patronal a acordar qualsevol millora que impliqui costos si no ha estat prèviament beneïda per les Administracions, la UGT i CCOO convoquem vaga al sector per avançar en la millora de les condicions de treball instant la patronal La Confederació que desisteixi de la seva postura merament intermediària i assumeixi el seu paper com a part legitimada per arribar a acords.

El conveni col·lectiu amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc regula, principalment, serveis externalitzats de la cartera de Serveis Socials de Catalunya com els centres de protecció de menors (CRAE’s, CREI, centres d’acolliment, …), serveis adreçats a dones en situació de violència masclista i els seus fill i filles, a famílies en situació de risc social i d’exclusió social, etc…,  i afecta a prop de 13.000 treballadors i treballadores a Catalunya i que són els professionals d´aquests serveis socials externalitzats.

Amb una presència majoritària de dones en condicions de treball precàries, és inajornable entomar la negociació del conveni per donar un salt qualitatiu que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu,  les dificultats per a conciliar la vida laboral, personal i familiar, la protecció a la maternitat i la lactància natural des del primer dia, la prevenció i protecció davant qualsevol tipus d’agressió (verbal, física, sexual), etc.

Les jornades de vaga es concreten la següent manera:

  • 8 de març, vaga de 24 hores, des de les 00:00 h i fins les 24:00 h.
  • Vagues parcials tots els dijous del mes de març -dies 14, 21 i 28– amb aturades de trenta minuts que es duran a terme, depenent dels torns de treball, en les següents franges horàries:

Torn de matí, de 11:30 h a 12.00 h.

Torn de tarda, de 18 h a 18:30 h.

Torn de nit, de 23:00 h a 23:30 h.

Comments are closed.