La UGT i CCOO de Catalunya demanem que el Pacte per la Infància es complementi amb un pressupost per combatre la pobresa infantil

escolesbressolLa taxa de pobresa infantil a Catalunya és en l’actualitat una de les més elevades de la Unió Europea: el 28% dels infants catalans viuen per sota del llindar de la pobresa. Amb la crisi econòmica la situació ha empitjorat, les carències són cada vegada més grans i moltes famílies no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques (alimentació, material escolar, educació en el lleure, roba, habitatge, etc.).

Davant d’aquesta greu situació, moltes entitats d’atenció directa a la infància i l’adolescència, les associacions de pares i mares i les organitzacions socials han vist la necessitat d’un Pacte per la Infància que  impulsi el desplegament de la llei del 2010 sobre els Drets de la Infància i l’Adolescència a Catalunya, així com mesures concretes i plans integrals d’actuació tant d’emergència com a  mig i llarg termini.

La UGT i CCOO de Catalunya signarem el pacte, malgrat que no hem tingut l’espai de participació que creiem que ens correspon, ja que la classe treballadora catalana és la que més està patint directament l’efecte de la crisi econòmica, social i política. Els sindicats valorem positivament les línies generals i principis del pacte, tot i que sempre hem mantingut que hauria d’anar acompanyat d’accions i mesures concretes, dotades pressupostàriament, per donar resposta a la situació de pobresa que pateixen moltes famílies catalanes i, especialment, la infància i l’adolescència.

CCOO i la UGT de Catalunya hem considerat sempre que en una conjuntura com l’actual es donen situacions d’emergència que els serveis públics han de poder assumir. Per això hem exigit a la Generalitat de Catalunya que garanteixi els recursos econòmics suficients per cobrir les beques de menjador durant les vacances d’estiu i en el proper curs escolar. Considerem que cap nen o nena pot quedar sense l’alimentació i la nutrició adequada. En aquest sentit, el Govern ha de traslladar al terreny de la realitat l’acord unànime del Parlament de Catalunya amb un pressupost suficient.

La UGT i CCOO de Catalunya valorem positivament les mesures dels plans d’actuacions 2013-2014 del pacte, trobem part de les nostres propostes reflectides en aquests plans i en els seus indicadors, però ens preocupa la manca de partides econòmiques per garantir cada mesura. Malgrat que els indicadors mencionen les memòries econòmiques com una forma d’avaluació, no concreten una quantitat determinada.

CCOO i la UGT de Catalunya considerem que el consens al voltant del Pacte per la Infància ha de significar l’oportunitat perquè la Generalitat garanteixi les ajudes i les prestacions a les famílies amb fills i filles a càrrec, i es vagin incrementant els recursos per apropar-nos a la mitjana europea. Una societat només es pot considerar justa i cohesionada en funció de les inversions que destina per protegir la infància i l’adolescència en tots els aspectes.

Comments are closed.