La UGT i CCOO de Catalunya reclamem més recursos per ajudar el treball autònom afectat per les mesures de restricció aprovades pel Govern de la Generalitat

Font: ACN

El Departament de Treball ha convocat amb caràcter urgent el Consell de Treball Autònom de Catalunya amb la voluntat d’informar de la sortida d’una ajuda econòmica de 20 milions d’euros en partides de 2.000 euros, orientades per aquelles persones autònomes que hagin vist caure la seva facturació en un 50% com a conseqüència de la pandèmia i que no superin uns determinats llindars d’ingressos.

En primer lloc els dos sindicats considerem la mesura insuficient, doncs el teixit del treball autònom és un dels sectors més colpejats per la crisi ocasionada per la COVID19 i cal que les administracions, en especial la Generalitat de Catalunya, en ser el nostre el territori amb més persones autònomes de l’estat, prepari un pla de xoc per rescatar un col·lectiu de cotitzants al RETA de més de 547 mil persones. Per tant la resposta econòmica no potser d’una dotació de 27,5 milions d’euros entre el març i ara, tenint en compte que hi ha territoris com el País Valencià que tenint una mica més de la meitat de treballador i treballadores autònomes ha destinat gairebé el doble de recursos.

En segon lloc per la distribució. Doncs una ajuda que arriba només al 2% del col·lectiu, és una ajuda molt poc ajustada en termes d’equitat. Per tant, creiem que si la mesura que es presenta no arriba a tots els treballadors i treballadores autònomes, s’hauria de prioritzar que sigui adreçada als col·lectius més vulnerables com poden ser treballadors i treballadores autònomes unipersonals i persones amb autoocupació o a aquells sectors que han tingut una major afectació.

En relació a la concertació i la participació en el marc del diàleg social, ambdós sindicats hem reclamat a la Generalitat de Catalunya una major dinamització dels espais de concertació i la posada en marxa de manera efectiva del diàleg social a Catalunya per coordinar els diferents plans de xoc que requereixen per superar la crisi els sectors més afectats per la pandèmia. Entenem la necessitat de prendre mesures sanitàries de manera urgent, però ja manifestem tots dos sindicats que han d’anar acompanyades de mesures econòmiques adequades i suficients per a reduir l’impacte.

Cal que el Govern treballi de manera coordinada i no per departaments, amb la voluntat que les polítiques que s’adrecin amb caràcter extraordinari per garantir una sortida a la crisi de la COVID19 siguin el més efectives possibles. En concret, per el col·lectiu de treballadors i treballadores autònomes, cal que es faci des del Consell Català del Treball Autònom, màxim òrgan de diàleg social a Catalunya del col·lectiu.

CCOO i UGT de Catalunya entenem que els drets dels més de 547.000 treballadors i treballadores autònomes de Catalunya no poden anar separats del dret del treball en general i per tant cal garantir que l’autoocupació no esdevingui un espai precari que defugi dels drets col·lectius.

Comments are closed.