La UGT i CCOO reclamen al Govern de la Generalitat la creació d’una Mesa en el Marc català de relacions laborals sobre prevenció de riscos laborals al sector de la construcció

Tematicas de Trabajadores construccion de edificiosS’han produït quatre accidents laborals en els darrers dies

Després dels quatre accidents de treball que han succeït a Catalunya entre el 27 i 30 de gener al sector de la construcció, amb resultat de quatre ferits greus i tres treballadors morts, des de la UGT i CCOO de Catalunya considerem que la manca de prevenció, la manca de coordinació d’activitats empresarials i les precàries condicions amb què s’està recuperant un sector que està repuntant l’activitat, suposen una part important de les causes d’aquests desafortunats i terribles fets.

Que a Catalunya hi ha moltes empreses que encara no han fet l’avaluació de riscos laborals i que no han integrat l’activitat preventiva a les seves empreses és una dada que ha facilitat la pròpia Generalitat en els darrers informes sobre gestió de la prevenció disponibles en aquest web.

Aquest informe, entre d’altres dades, afirma que un 69,4% de les empreses disposen d’algun tipus d’avaluació de riscos, ja sigui genèrica o específica (taula 20). Això implicaria que 178.502 treballadors de Catalunya no disposarien d’avaluació de riscos del seu lloc de treball (7,9% dels treballadors).

Si es tenen en compte les diferents disciplines de la prevenció de riscos laborals (tal com mostra la taula 21 de l’informe), els riscos que més avaluen les empreses són els relacionats amb la seguretat laboral; i d’aquests tan sols un 35,2% de les empreses han realitzat una avaluació específica d’aquest tipus de riscos, mentre que un 33,5% han fet una avaluació de tipus genèric i un 31,3% no han fet cap avaluació.

També el nostre mercat de treball recupera la contractació al sector, segons dades de l’Idescat, i presenta increment a les afiliacions al sector del règim general i mineria i carbó en un 9,4%, milers d’afiliats més respecte al període anterior.

Així, a partir de les primeres informacions, sabem que l’allargament de jornades, la impossibilitat de compliment dels terminis per finalitzar les obres per petites incidències, el treball a preu fet, la manca de procediments de treball segurs, la manca de coordinació d’activitats empresarials, la manca de formació per als treballadors/es i l’intrusisme professional, entre d’altres, són aspectes que es poden i s’han d’evitar i per fer-ho cal un compromís dels diferents agents implicats i de l’Administració.

Per tot això, des de la UGT i CCOO Catalunya demanem al Govern que convoqui de manera urgent una Mesa de Concertació en el Marc Català de Relacions Laborals i amb presència dels màxims responsables. L’objectiu d’aquesta trobada ha de ser posar en funcionament tots els instruments disponibles de la Generalitat  per abordar aquesta problemàtica i acordar un pla d’actuació amb els agents socials i econòmics de caràcter urgent, que permeti garantir que l’activitat es recupera al sector acompanyada de les mesures de prevenció que fa més de 20 anys que la llei exigeix.

Comments are closed.