La UGT lamenta que la CGT utilitzi el Decret de Rajoy i la reforma laboral per treure drets als treballadors i les treballadores de TMB Bus

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre ahir una sentència que estableix que els “crèdits horaris i permisos sindicals s’han d’ajustar al que preveu el RD Llei 20/2012”, suprimint tots els acords que suposin una millora del que estableix en aquesta matèria l’Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Aquesta sentència és fruit d’una demanda interposada per la CGT contra la resolució del Jutjat Social que va desestimar al 2005 la seva petició de deixar sense efecte els acords del Conveni Col·lectiu i altres acords en matèria de crèdit horari sindical.

Així la decisió del TSJC suposa l’anul·lació d’un acord existent entre TMB i el sindicats representatius de l’empresa d’Autobusos que permetia racionalitzar i fer més eficaç la representació dels treballadors en l’àmbit de l’empresa. De fet, el pacte incloïa una major disponibilitat d’hores sindical a canvi de constituir un únic Comitè d’Empresa per a l’empresa d’Autobusos que ha permès durant aquest temps a la UGT fer una major labor sindical i donar un millor servei als treballadors per garantir les seves condicions laborals que ara es veurà greument minvat.

Des de la UGT no entenem com la CGT pot defensar l’aplicació d’un Decret del Partit Popular i  una reforma laboral que ha permès a les empreses retallar drets i condicions laborals als treballadors i treballadores  i  lamentem profundament que membres de la CGT s’hagi deixat emportat per interessos individuals per acabar perjudicant a tota la classe treballadora.

Comments are closed.