La UGT, majoritària en el sector, signa el preacord del conveni col·lectiu del sector de comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi

Ahir al matí es va signar el preacord del Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi. Després de més d’un any i mig, s’ha pogut consensuar un nou text que, entre moltes millores, aconsegueix garantir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector i situa els increments per sobre de la inflació.

El preacord va més enllà dels últims acords signats en l’àmbit estatal (AENC) i àmbit català (AIC), les principals condicions són les següents:

Condicions retributives

  • Increment 2018: 3,60% amb efectes 01/01/2018.
  • Increment 2019: 2,00% amb efectes 01/01/2019 més una variable entre l’1% i el 3% en funció que el PIB 2019 sigui igual o superior al 2,5%.
  • Increment 2020: 2,00% amb efectes 01/01/2020 més una variable entre el 3% i el 5% en funció que el PIB 2020 sigui igual o superior al 2,5%.

Jornada anual

  • S’unifica la jornada a 1.780 hores/any.

Permisos retribuïts

  • 14 hores anuals per acompanyar a fills/es de fins a 16 anys i familiars fins a primer grau d’afinitat o consanguinitat a assistència mèdica i/o acompanyament.
  • 20 hores anuals per acompanyar familiars de primer grau d’afinitat o consanguinitat a tractaments per malaltia greu.
  • Els permisos retribuïts s’iniciaran el dia laboral següent al fet causant.
  • El gaudi del permís en cas d’hospitalització es podrà realitzar mentre duri el fet causant.

Vacances

  • Durant el gaudi de les vacances es tindrà dret a percebre la retribució de comissions i/o incentius sobre la venda.

Polítiques d’igualtat

  • Es quantifica l’acumulació de lactància en 15 dies laborals consecutius.

La FeSMC – UGT de Catalunya fa una valoració positiva del preacord perquè millora les condicions de treball, manté els drets de les persones treballadores, recupera el poder adquisitiu perdut en temps de crisi, i inicia el camí de la recuperació del reconeixement de la professionalitat i l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores del sector.

Comments are closed.