La UGT mostra la seva preocupació per la destrucció massiva de llocs de treball i l’exclusió financera que pot comportar la fusió de Caixabank i Bankia

En la seva intervenció que tindrà lloc avui en la la Junta General Extraordinària d’Accionistes de CaixaBank, la secció sindical de la UGT mostrarà la seva preocupació per com es planteja la consecució de la viabilitat de la fusió per absorció de Caixabank amb Bankia. Al nostre entendre hi ha dos aspectes molt negatius en aquesta constant onada de concentració del sector financer tant per al col·lectiu de treballadors i treballadores com també per als clients i clientes: la destrucció massiva de llocs de treball i l’exclusió financera.

La destrucció massiva de llocs de treball sembla actualment la salvació del sector, ja que és una mesura que incideix directament en el compte de resultats. Des de la UGT alertem que aquesta destrucció de llocs de treball també incideix directament en la capacitat de gestió de la clientela, la seva adequada atenció i assessorament, i en definitiva, que suposa una minva de la capacitat de crear negoci, ja que molts menys treballadors i treballadores han de gestionar molts més clients i clientes i volum de negoci. Això comporta un increment dels actals nivells de sobrecàrrega de treball, l’allargament de la jornada i uns menors nivells de satisfacció i motivació de la plantilla.

D’altra banda, l’exclusió financera provocada per l’abandonament d’oficines a petites poblacions optant per oficines més grans en nuclis urbans, és un altre dels efectes de la tendència aglutinadora del sector financer i de la consecució de la tant desitjada rendibiilitat/viabilitat de les entitats resultants. La seva antònima, la inclusió financera, ha estat sempre lema i bandera de Caixabank des dels seus inicis, un valor molt preuat per la clientela i la societat.

És per això que en l’àmbit laboral demanem:

  • Minimitzar l’impacte de la fusió en el nombre de llocs de treball.
  • Evitar l’ús de mesures traumàtiques.
  • Prevaler la voluntarietat de les sortides.
  • Dotar dels recursos necessaris per a unes sortides dignes.
  • Mantenir les condicions laborals
  • Realitzar una integració exemplar de la plantilla de Bankia.

Des del punt de vista social no volem abandonar el camí dels valors socials de l’entitat, potenciant la inclusió financera en tots els seus aspectes, tant el manteniment de la capil·laritat de la xarxa d’oficines com l’accessibilitat universal dels serveis financers.

Comments are closed.