La UGT no acceptem que justícia s’escudi en falta de pressupost per no dotar els òrgans judicials de les plantilles adequades als volums de feina que han d’assumir


La UGT ja fa temps que denuncia la falta de plantilla als jutjats del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que comporta càrregues de treball inassumibles i repercuteix en la salut dels treballadors i treballadores del sector de Justícia. Aquesta retallada constant de recursos humans es veu agreujada encara més per la falta de previsió de l’Administració davant noves demandes, com la que el nostre sindicat va posar sobre la taula en el cas de la nova presó del Catllar i els problemes de saturació d’expedients que va comportar als jutjats de la Secuita i el Catllar.

 

Ara, arran de la posada en marxa del Reial Decret 1/2017, pel qual es dóna la competència exclusiva en matèria de clàusules terra a un jutjat de cada demarcació, a Tarragona ho és el de Primera Instància número 8, s’ha generat una altra situació flagrant de falta de previsió, tot i que l’Administració ja havia de calcular que aquest jutjat es desbordaria. Des de l’1 de juny i fins al 15 de setembre, aquest jutjat ha incoat de 15 a 20 expedients diaris, amb la seguretat que aquesta xifra anirà incrementant.

 

La UGT reclamem un increment de plantilla que s’ajusti a la càrrega de feina que s’ha d’assumir des d’aquest Jutjat i que no vagi en detriment dels reforços que s’han destinat a diferents òrgans judicials on està sobradament justificat el reforç: Família, Audiències Provincials Segona i Quarta, penals, entre altres.

 

Un cas concret el tenim a la Secció Segona de l’Audiència Provincial que comptava amb una plantilla de nou funcionaris. S’hi van destinar dos jutges de reforç amb dos reforços de personal administratiu per a suportar l’augment resolutori dels jutges, i ara es comunica que malgrat que els jutges de reforç es queden, retiren els reforços dels administratius.

 

No podem acceptar del Departament de Justícia que retiri els reforços que té destinats a altres òrgans judicials per les greus conseqüències que pot comportar, ja que aquests reforços estan més que justificats per les mancances de personal que s’arrosseguen des de fa anys.

Comments are closed.