La UGT no signem el preacord del Conveni de Majoristes d’Alimentació de Catalunya

Ahir, 10 de desembre, la Patronal i CCOO van subscriure un preacord que la UGT no signem perquè considerem que aquest nou conveni no avança en drets i condicions de treball, no compleix els criteris en matèria salarial que estableix l’Acord d’Ocupació i Negociació Col·lectiva (AENC) i l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), no incorpora millores en permisos retribuïts, no inclou mesures que fomentin la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i no estableix la recuperació del poder adquisitiu perdut en anys anteriors.

Des de la UGT sempre hem estat en disposició de participar i arribar a un acord en aquest conveni, per això vam presentar una plataforma conjunta amb CCOO, amb unes expectatives superiors al contingut del preacord i d’acord amb la situació del sector, amb dues premisses, la primera, un conveni que avancés en drets i, la segona, uns increments salarials per sobre del 2%.

En  no complir-se aquestes dues premisses, considerem que és un mal preacord. Les condicions pactades per CCOO i la Patronal són les següents:

  • Vigència 2 anys (2019-2020)
  • Increment 2019: 2% amb efectes 1/1/19
  • Increment 2020: IPC 2019 + 0,5% (això el situa, segons les previsions, en un increment del 1,2%)
  • A partir del 2021 cap salari estarà per sota dels 14.000 euros bruts.
  • Es deixa per a març del 2020 iniciar la negociació del nou conveni on es tractarà el tema de millorar permisos retribuïts i valorar la nocturnitat i hores extres per al territori de Tarragona.
  • Incorporació de textos de l’AIC.

Des de la UGT, creiem que el preacord signat per CCOO és una clara reculada en els interessos de les persones treballadores en general, i en particular en les seves condicions econòmiques per al segon any de vigència (2020) i, també valorem que s’ha desaprofitat una gran oportunitat per millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores del sector de majoristes d’alimentació de Catalunya.

 

Comments are closed.