La UGT presenta una denúncia contra Glovo davant la Fiscalia de Barcelona per incompliment de diversos articles del Codi Penal i de la Llei de prevenció de riscos laborals

Des de fa temps s’estan desenvolupant activitats de repartiment a domicili per part d’empreses a través de plataformes digitals, que presten serveis per compte de les mateixes persones que realitzen els repartiments amb bicicleta o motocicleta a les nostres ciutats.

Les empreses no formalitzen aquests treballadors mitjançant un contracte de treball i no els donen d’alta com a treballadors en el Règim General de la Seguretat Social. La Inspecció de Treball i de la Seguretat Social ha aixecat actes d’infracció i de liquidació de quotes contra aquestes empreses, i en especial contra l’empresa Glovo.

L’empresa Glovo també ha estat condemnada en seu judicial, en procediments individuals per acomiadament instats pels serveis jurídics de la UGT, reconeixent-se la relació laboral d’aquestes persones treballadores amb Glovo (sentències dicatades pels Jutjats socials n°1 i nº33 de Madrid)

Dissabte passat, 25 de maig, cap a les 22 h, un repartidor de Glovo, P.K. de nacionalitat nepalesa i de 22 anys d’edat, que hauria arribat al nostre país feia tan sols quatre mesos, va morir mentre realitzava un repartiment amb bicicleta per compte de l’empresa Glovo. Aquest repartidor va ser atropellat en la confluència de la Gran Via i del carrer Salmes de Barcelona, per un camió de recollida d’escombraries de l’Ajuntament de Barcelona.

P.K., com moltes altres persones dedicades al repartiment per compte de les empreses a través de plataformes digitals com Glovo, es troben en una situació de necessitat social i de precarietat extrema en les seves condicions de treball, perceben salaris que no aconsegueixen el mínim interprofessional i realitzen jornades laborals extenuants i a preu fet.

L’empresa Glovo ha fet públic un comunicat, en data de 27 de maig passat, en el qual refereix que P.K. no havia subscrit cap contracte amb Glovo, realitzant el repartiment utilitzant el compte d’un altre repartidor. Glovo oculta, però, que a través de la seva aplicació informàtica coneix en tot moment des de quin telèfon es realitza l’acceptació de l’ordre de repartiment, i que no coincidia amb el corresponent a la persona que inicialment tenia assignada el referit compte de repartiment.

No consta que l’empresa Glovo hagi realitzat activitat formativa i informativa sobre riscos laborals a les persones que realitzen els repartiments que els assigna Glovo, i en concret respecte al treballador mort.

La UGT considera que l’empresa Glovo, mitjançant engany o abús de situació de necessitat, imposa als treballadors del seu servei condicions laborals i de Seguretat Social que perjudiquen, suprimeixen i restringeixen els drets que tenen reconeguts per les disposicions legals, conducta que es troba tipificada en l’art. 311.1 del Codi Penal.

El Sindicat considera que l’empresa Glovo dóna ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors, que podrien ser diversos milers de treballadors, sense comunicar la seva alta en el Règim General de la Seguretat Social, així com sense haver obtingut la corresponent autorització de treball si escau, conducta que està tipificada en l’art. 311.2 del Codi Penal.

Així mateix, entenem que l’empresa Glovo infringeix les normes de prevenció de riscos laborals i estant legalment obligats, no facilitant us mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin la seva activitat amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que es posen així en perill greu la seva vida, salut o integritat física, conducta tipificada en l’art. 316 del Codi Penal.

Per tot això, UGT sol·licita que el Ministeri Fiscal realitzi la corresponent recerca i posada en coneixement dels òrgans judicials de l’ordre penal, per a la determinació de la responsabilitat penal de l’empresa Glovo amb els efectes jurídics corresponents.

En aquest enllaç us adjuntem la denúncia interposada davant la Fiscalia de Barcelona.

Comments are closed.