La UGT promourà un conveni català dels prefabricats del ciment si no s’arriba a un acord estatal

El sector ocupa 10.500 treballadors a Catalunya, més del 10% dels que hi ha a l'Estat

Després de finalitzar novament sense acord la 18a. reunió de negociació del conveni estatal (i, per extensió, dels convenis provincials) del sector de prefabricats i derivats del ciment, la Federació del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya manifesta la manca de seriositat de la patronal estatal i anuncia que, en cas de no signar-se en breu un conveni digne, promourà tot tipus d'accions i mobilitzacions necessàries per promoure un conveni d'àmbit català, on es tinguin en compte totes les reivindicacions dels treballadors del sector a Catalunya, uns 10.500 dels 100.000 que ocupa el sector a nivell estatal.

Les principals reivindicacions del sector a Catalunya són les diferències salarials entre l'IPC català i l'IPC estatal dels darrers 15 anys de conveni estatal i el compliment de la jornada de 8 hores (ara es realitzen entre 9 i 14 hores diàries), posant en coneixement de la Inspecció de Treball aquests abusos.

El conveni estatal (i, per extensió, els convenis provincials) del sector de prefabricats i derivats del ciment va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2006 i, des d'aleshores, la UGT mantè les reunions de negociació amb la patronal per aconseguir un conveni digne.

Tot i així, fins a la data, no s'ha arribat a cap acord satisfactori per als treballadors. Des de la MCA-UGT lamentem la intransigència empresarial i la manca d'interès en arribar a un acord i en concretar una proposta vàlida per als interessos dels treballadors i les treballadores del sector.

{moscomment} 

Comments are closed.