La UGT qüestiona que els treballs en benefici de la comunitat es desenvolupin en els jutjats

logo-departament-justicia_171877La UGT de Catalunya lamenta la decisió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya d’introduir la possibilitat que persones que no compten amb la formació necessària ni estan sotmeses a cap llei ni reglament puguin exercir les seves tasques en oficines judicials.

El Protocol d’actuació de les persones que realitzen Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) publicat pel Departament incorpora tasques de suport auxiliar: suport per fer fotocòpies, suport per escanejar, suport per foliar, suport per ordenar arxius i documentació, trasllat de caixes d’arxius o d’altres objectes, cercar expedients, preparar carpetes i ensobrar. També poden participar a rodes de reconeixement, suport/acompanyament a persones amb mobilitat reduïda (persones grans o amb alguna discapacitat) i neteja d’exteriors i/o zones enjardinades.

El sindicat de Justícia de la FSP-UGT de Catalunya no té cap inconvenient pel que fa a aquestes darreres tasques (suport i acompanyament i neteja), però no troba encertat que la resta de les tasques esmentades es puguin assignar a persones fora de les funcions del cos de l’Auxili Judicial.

Ens preocupa que el Departament pretengui substituir la manca de mitjans personals amb TBC. El nostre sindicat ja havien denunciat el mes de juny aquesta ampliació de les funcions als TBC, i des del Departament es va dir a través dels mitjans de comunicació que s’estava elaborant aquest nou protocol perquè “no es torni a produir” cap disfunció, definit-ne unes funcions concretes per tal de complir la pena, que garanteixin que “no actuïn en cap procediment judicial, ni tinguin accés a informació vinculada a cap procés”. El director general de Modernització de l’Administració de Justícia va admetre, no obstant això, que “en algun lloc hi ha hagut alguna disfunció, però ha estat involuntària, com ara fer fotocòpies d’un procediment judicial, una tasca que evidentment no els correspon”. És per això que el nostre sindicat es mostra sorprès perquè el Protocol assigni als TBC la funció de “suport a fer fotocòpies”. Alhora, el secretari general del Departament de Justícia, afegia: Nosaltres voldríem contractar més persones, però com que la Llei general pressupostària de l’Estat ens ho prohibeix, fem servir aquestes persones que compleixen una pena, ja que col•laborar amb els serveis judicials també és un treball per a la comunitat”

Per aquesta raó des de la UGT de Catalunya denunciem que amb aquesta mesura es pretén cobrir llocs de treball de l’Administració amb personal aliè que no està subjecte a la llei ni el reglament propi dels funcionaris de l’Administració. Matèries amb què aquest personal treballa són especialment delicades i el fet que un TBC signi un full on manifestea que no violarà la Llei Orgànica de Protecció de Dades no suposa cap seguretat.

Per aquesta raó, el nostre sindicat ha enviat escrits al Jutge Degà de Barcelona i al Lletrat d’Administració de Justícia Coordinador Provincial de Barcelona perquè no accepti en les seves oficines jucials a persones que realitzen Treballs en Benefici de la Comunitat.

Comments are closed.