La UGT rebutja la decisió de la direcció del centre residència Les Hortènsies (Alella) d’aplicar unilateralment canvi de conveni a la plantilla

La UGT rebutja la decisió unilateral de la Fundació Sant Francesc d’Assís, de la qual depèn el centre residència Les Hortènsies d’Alella (Maresme), de canviar el conveni d’aplicació als treballadors i treballadores d’aquest centre. Actualment, el Centre les Hortènsies aplica el Conveni de Sanitat Privada i la direcció de l’empresa pretén fer el canvi al Conveni de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars Residències per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

La UGT manifesta el seu desacord amb aquesta decisió, perquè fa més de 30 anys que s’aplica el conveni de Sanitat Privada i l’activitat del centre no ha canviat. Tot i que al centre s’atenen persones amb discapacitats físiques, psíquiques i intel·lectuals, l’estructura del centre és 100% sanitària.

Després d’acordar, la part social i l’empresa, un període de negociacions, ahir va tenir lloc l’última reunió sense cap tipus d’acord i amb la decisió unilateral de la direcció de l’empresa d’aplicar a partir de l’1 d’octubre el canvi de conveni.

La UGT rebutja aquest canvi, perquè precaritza les condicions dels treballadors i treballadores del centre. El Conveni de Catalunya de Residències, Centres de Dia i Llars Residències per a l’Atenció de Persones amb Discapacitat Intel·lectual fa més de 9 anys que té congelats els salaris i les condicions socials. Afectaria sobretot a la plantilla de TCAI, actualment un 80% del total de treballadors, amb un 88% d’aquest col·lectiu a jornada a temps parcial amb contractes de 24 hores setmanals. Alhora, la UGT creu que aquest canvi de conveni repercutirà en els usuaris perquè portarà més rotació de personal que acabarà repercutint en l’atenció.

Ahir, la plantilla del centre es va manifestar davant la seu de les oficines de la Fundació Sant Francesc d’Assís per rebutjar l’aplicació del canvi de conveni, i no es descarten noves mobilitzacions.

Comments are closed.