La UGT reclama que els plecs de contractació pública per a la licitació del socorrisme a les platges garanteixi la qualitat del servei i de l’ocupació

socorristesLa dotació de socorristes a les platges catalanes durant l’estiu ha deixat de ser monopoli de la Creu Roja. Actualment, cada ajuntament triarà socorristes d’una o una altra empresa, escollida  mitjançant concurs públic. Assistim a un elevat nombre d’empreses de serveis que concorren a aquestes licitacions veient l’oportunitat de negoci. Els plecs de condicions en general que situen els ajuntaments estableixen com a màxim criteri d’adjudicació l’oferta econòmica més baixa, que a la vegada comporta la major precarietat per als socorristes que posteriorment han de prestar posteriorment el seu servei i recolzament als ciutadans i les ciutadanes que durant l’estiu visiten el litoral català.

Per aquesta raó, la UGT de Catalunya ha sol·licitat a les administracions locals que adeqüi els plecs de contractació per tal de garantir la qualitat de servei suficient i les condicions laborals dels socorristes adscrits als serveis, en base a una contractació pública socialment responsable.

En aquest sentit, des del nostre sindicat hem demanat incorporar als plecs de contractació per a la totalitat dels concursos d’aquest naturalesa diferents elements: reduir la puntuació més baixa, eliminar la borsa d’hores sense cost, situar en les prescripcions tècniques elements de qualitat de servei, i garantir la subrogació de personal mantenint les condicions laborals.

Així mateix, la UGT de Catalunya reclama la necessitat d’afrontar una negociació col·lectiva per aquest sector, que reguli les condicions laborals d’una professió a l’alça que en l’actualitat es troba totalment desregulada.

Comments are closed.